Yanmış Gaz Duman Haslığı

Yanmış Gaz Duman Haslığı
Yanmış Gaz Duman Haslığı

Genel olarak tekstil ürünlerinin haslıklarını etkileyen faktörler şunlardır: kullanılan boyar maddelerin özellikleri ve miktarı, tekstil ürününe uygun boyar maddelerin seçilmiş olması, lifler ile boyar madde molekülleri arasındaki bağların türü ve miktarı ve boyama ve baskı işlemleri sonrasında bitim işlerinin doğru ve yeterli olarak yapılmış olması. Bu faktörlere bağlı olarak tekstil ürünlerine uygulanan boyar maddelerde renk kayıpları yaşanmakta ya da boya yayılarak bitişik malzemenin renginde kirlenme yaratmaktadır. Bu açıdan tekstil sektöründe haslık değerlendirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yanan maddelerin çıkardığı duman ve zehirli gazlar, sadece insan sağlığı üzerinde değil, tekstil ürünleri üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Yanma olayında ortaya çıkan yüksek sıcaklık, duman ve gazlar ve bunlara maruz kalma süresi, boyar maddelerin rengini kaybetmesinde çok büyük etkendir.

Sadece dumanın bileşiminde su buharı ve hidrokarbürler bulunmaktadır ve içinde zehirli gaz bulunmadığı sürece tekstil ürünleri açısından daha az tehlikelidir. Boyar maddeleri etkileyen asıl yanmış gazlardır.

Çeşitli tekstil ürünlerine, kullanım alanlarına bağlı olarak günümüzde yanmış gaz duman haslık özellikleri de katılmaktadır. Tekstil ürünlerinde bu özelliklerin tespit edilmesi amacı ile yanmış gaz duman haslığı ölçümleri yapılmaktadır. Bu test sonuçları değerlendirilirken, renk değişimini belirlemek amacı ile solma değerlendirmesinde kullanılan gri skala kullanılmaktadır (TS 423-2 EN 20105-A02).

Ayrıca yetkili laboratuvarlar, yanmış gaz duman haslığını, şu standartlara uygun şekilde tespit etmektedir:

  • TS 7561 EN ISO 105-G02 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm G02: Yanmış gaz dumanına karşı renk haslığı
  • AATCC 23 Yanmış gaz dumanlarına karşı renk haslığı

Bu testleri yapacak laboratuvarların TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaları, sonuçların kaliteli ve güvenilir olması açısından önemlidir.