Terli Işık Haslığı

Terli Işık Haslığı
Terli Işık Haslığı

Haslık testleri, kumaşların renk değişim ve lekeleme özelliklerini ortaya koymak ve renk dayanımlarını tespit etmak amacı ile yapılmaktadır. Bu testler esas olarak doğal ortamda karşılaşılan terlemek, ürünleri yıkamak, güneş ışığında kalmak, bir yere sürtmek ve benzer durumlar laboratuvar ortamında yaratılarak yapılmaktadır. Örneğin, kumaşların belli yıkama koşulları sonrasında gösterdikleri renk dayanımlarını belirlemek amacı ile yıkama haslığı, yıkandıktan sonra ıslak bekleme döneminde gösterdikleri renk dayanımlarını belirlemek amacı ile su haslığı, deniz suyu ile ıslandıkları zaman gösterdikleri renk dayanımlarını belirleöek amacı ile deniz suyu haslığı, ya da kumaşların asidik ve bazik ter çözeltilerine maruz kaldığı zaman gösterdikleri renk dayanımlarını belirlemek amacı ile ter haslığı ölçümleri yapılmaktadır.

Terli ışık haslığı ölçümleri ise, tekstil ürünlerinin terleme ile doğal gün ışığını temsil eden yapay ışık kaynağına maruz kaldıkları takdirde gösterdikleri renk dayanımlarını belirlemek amacı ile yapılmaktadır.

Haslık testlerini ulusal ve uluslararası kuruluşların yayınladığı kriterlere ve standartlara uygun olarak yapan laboratuvarlar, aynı zamanda TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaktadır.

Tekstil ürünlerinin, terleme ile doğal gün ışığını temsil eden yapay ışık kaynağına maruz kalmaları sonrasında gösterdikleri renk değişimlerini tespit etmek amacı ile yapılan terli ışık haslığı, şu standarda uygun şekilde belirlenmektedir:

  • TS EN ISO 105-B07 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm B07: Yapay ter ile ıslatılmış tekstillerin ışığa karşı renk haslığı tayini

Testler sırasında ayrıca yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen şu standartlar da esas alınmaktadır:

  • JIS L 0888 B Işık ve terleme renk haslığı test yöntemleri
  • AATCC 125 Terliğe renk haslığı ve ışık testi prosedürü