Ter Haslığı

Ter Haslığı
Ter Haslığı

Tekstil ürünlerinin renkleri, ya da başka bir ifade ile, giysi olarak insan bedeni ile temasta olacak boyalı veya baskılı kumaşların renkleri, tere karşı dayanıklı olmak zorundadır. Ter haslığı, kumaşların bu özelliğini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Aslında ter haslığı belirleme yöntemi, renklerin su haslığı ya da deniz suyu haslıklarını tayin yöntemleri ile benzerlik gösterir. Yine de kullanılan çözelti farklıdır. Ter haslığı ölçümlerinde alkali çözelti ya da asidik çözelti kullanılmaktadır.

Ter haslığının amacı, boyanmış iplikle dokunan kumaşların daha sonra giysi olarak kullanılırken insan vücudunda bulunan ter ve sıcaklık ile birlikte renk değişimine uğrayıp uğramadığını tespit etmektir. Genelde çile halinde boyanan ipliklerin koyu renkli tonlarına, yetkili laboratuvarlarda, insan vücudunun ter ve sıcaklık koşulları uygulanmakta ve kumaş üzerinde herhangi bir lekelenme olup olmadığı izlenmektedir.

Uygulanan işlem sonrasında boyanmış ipliğin kumaş üzerinde meydana getirdiği kirlenme gri skala ile tespit edilmektedir (TS 423-3 EN 20105-A03 Tekstil - Renk haslığının tayini metotları - Bölüm A03: Renk akmasının değerlendirilmesinde gri skalanın kullanılması). Haslık değeri 4 ve daha yüksek çıkarsa kumaş temiz olarak kabul edilir, aksi halde mal yeniden yıkamaya alınır. Lekelenmenin boyutu doğrudan haslık değerinin ifadesidir. Değerlendirme işi ışık kabini içinde D65 gün ışığı kullanılarak yapılır.

Tekstil ürünlerinde, insan vücudunun terlemesi ile ortaya çıkabilecek renk değişimlerini ve bu yoldan başka ürünleri kirletmesini tespit etmek amacı ile yapılan ter haslığı, şu standarda uygun şekilde belirlenmektedir:

  • TS EN ISO 105-E04 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm E04: Tere karşı renk haslığı

Ter haslığı belirleme çalışmalarının, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir.