Su Damlatma Haslığı

Su Damlatma Haslığı
Su Damlatma Haslığı

Su damlasına karşı renk haslığı ölçümleri, tekstil ürünleri üzerine damlatılan saf suyun, kuruduktan sonra ürün üzerinde leke bırakıp bırakmadığının tespit edilmesine yönelik incelemedir. Test edilecek örnek kumaş üzerine bir miktar saf su damlatılır ve daha sonra bu su cam çubukla emdirilir. İki dakika kadar kuruması beklendikten sonra kumaş üzerinde renk değişimi gri skala ile değerlendirilir (TS 423-3 EN 20105-A03 Tekstil - Renk haslığının tayini metotları - Bölüm A03: Renk akmasının değerlendirilmesinde gri skalanın kullanılması).

Gri skala üzerinde gittikçe koyulaşan tonlarda, 1’den 5’e kadar numaralanmış gri renkler bulunmaktadır. En düşük haslık değeri 1, en yüksek haslık değeri ise 5’tir. Solma skalası da denilen gri skala ile değerlendirme yapmak için bir ışık kabini kullanılmaktadır.

Bilindiği gibi, iplik ve kumaşlarda kullanılan boyalar, kullanım sırasında veya giysiler temizlenirken bir takım etkilere maruz kalmakta ve bunlara karşı tepki göstermektedir. Renk haslığının iyi olması, kumaşın bu farklı etkilere rağmen aynı renk tonunda ve canlılığında kalması anlamına gelmektedir. Kumaş üzerindeki renk değişimleri, yapılacak farklı testler ile ortaya konmaktadır. Bu nedenle tekstil sektöründe, ışık haslığı, yıkama haslığı, su haslığı, sürtünme haslığı, ütü haslığı ve ter haslığı gibi çeşitli haslık ölçümleri ve testleri gerçekleştirilmektedir. Su damlatma haslığı da bunlardan biridir.

Tekstil ürünlerinde, kumaşlara damlayan suyun kuruması ile ortaya çıkacak renk değişimlerini belirlemek amacı ile yapılan su damlatma haslığı, şu standarda uygun şekilde belirlenmektedir:

  • TS EN ISO 105-E01 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm E01: Suya karşı renk haslığı

Su damlatma haslığı belirleme çalışmalarının, TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir.