Ozon Haslığı

Ozon Haslığı
Ozon Haslığı

Haslık testleri baskı yapılmış ya da boyanmış kumaş ve giysilerin üzerindeki renklerin, kullanım sırasında maruz kaldıkları çeşitli dış etkilere karşı ne boyutta mukavemet edebildiklerini tespit etmek için uygulanan testlerdir. Bu testler içinde en fazla talep edilen haslık testleri ise şunlar olmaktadır: yıkama haslığı, sürtme haslığı, su haslığı, ter haslığı, klorlu ağartma haslığı, klorsuz ağartma haslığı ve ışık haslığı. Ancak haslık değerlendirmeleri bunlarla sınırlı değildir. Deniz suyu haslığı, havuz suyu haslığı, ütü haslığı, süblimasyon haslığı, kuru ısı haslığı, sıcak pres haslığı, yanmış gaz duman haslığı, frosting haslığı, tükürük haslığı, fenolik sararma haslığı, depolamada boya transferi haslığı, paslanma dayanımı haslığı ve ozon haslığı gibi başka haslık ölçümleri de bulunmaktadır. Dahası boyar madde transferine karşı renk haslığı, alkali damlatma haslığı, asit damlatma haslığı, fenolik sararma haslığı ve buhara karşı renk haslığı gibi haslık testleri de yapılmaktadır. Bunların hepsi de benzer yöntemlerle değerlendirilmektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen ozon haslığı testlerinde, şu standarda uygun hareket edilmektedir:

  • AATCC 109 Düşük nem oranında ozon renk haslığı

Bu test yöntemi, tekstil ürünlerinde kullanılan boyar maddelerin, oda sıcaklığında ve nispi nem oranı yüzde 67’yi geçmeyen bir hava ortamında, ozonun etkisine ne kadar direnç gösterebildiğini tespit etmek için tasarlanmıştır. Test sonuçları değerlendirilirken, renk değişimini belirlemek için, solma değerlendirmesinde kullanılan gri skala kullanılmaktadır (TS 423-2 EN 20105-A02 Tekstil - Renk haslığı tayin metotları - Bölüm A02 - Solmanın değerlendirilmesinde gri skalanın kullanılması).

Test sırasında hem test edilecek kumaş örneği hem de refakat kumaşı ozona karşı eşzamanlı olarak maruz bırakılır. Bu maruz kalma süresi, test kumaşı belirgin bir renk değişikliği gösterene kadar devam eder. Ya da belirtilen sayıda döngü için test tekrarlanır.