Klorsuz Ağartma Haslığı

Klorsuz Ağartma Haslığı
Klorsuz Ağartma Haslığı

Boyalı veya basılı tekstil ürünlerinin klorsuz gerçekleştirilen beyazlatma işlemlerine karşı gösterdiği renk değişimini görmek için klorsuz ağartma haslığı değerlendirilmektedir. Bu çalışmada kumaşın türüne göre ve müşterinin belirttiği standarda göre test edilecek kumaş örneği bir refakat kumaşına dikilir ve yıkama makinesinde uygun koşullarda yıkanır. Birden fazla renk taşıyan kumaşlarda her farklı renk ayrı ayrı test edilmektedir. Kumaş örneği refakat kumaşının bir kenarına dikilir. Yıkama işleminde kullanılan yıkama maddeleri genelde şunlardır: ECE deterjan, AATCC standardına uygun deterjan, sodyum perborat, serbest klor (sodyum hipoklorit çözeltisinden) ve sodyum karbonat.

Klorsuz ağartma haslık testleri değerlendirilirken, renk değişimi için, solma değerlendirmesinde kullanılan gri skala kullanılır (TS 423-2 EN 20105-A02).

Klorlu ağartma haslığında olduğu gibi burada tekrarlanabilen koşullar altında gölge ve renk farklılıklarının değerlendirilebilmesi için kumaş örnekleri ışık kabinine alınır ve görsel olarak renk farklılıkları değerlendirilir. Işık kabinlerinde doğal ışığa çok yakın ışık elde edilmektedir ve doğal ışık için iyi bir alternatiftir.

Klorsuz ağartma haslığı testlerinde iki çeşit gri skala kullanılmaktadır. Bunlardan biri beş ölçeklidir. En kötü haslık değeri 1, en iyi haslık değeri ise 5’tir. Diğer gri skala ise dokuz ölçeklidir. Bu yüzden bu skala ile daha hassas sonuçlar alınabilmektedir.

Tekstil ürünlerinin, klorsuz ağartma işlemleri sonrasında gösterdikleri renk değişimlerini tespit etmek amacı ile yapılan klorsuz ağartma haslığı, şu standartlara uygun şekilde tespit edilmektedir:

  • TS 400 EN ISO 105-N02 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm N02: Peroksit ile ağartmaya karşı renk haslığı tayini
  • TS 2762 EN ISO 105-N05 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm N05: Kükürt dioksite karşı renk haslığı tayini
  • AATCC 172 Evde çamaşır temizliğinde klorsuz ağartmada renk tutarlılığı