Klorlu Ağartma Haslığı

Klorlu Ağartma Haslığı
Klorlu Ağartma Haslığı

Klorlu ağartma haslığı veya klorlu beyazlatma haslığı testleri, boyalı veya basılı tekstil ürünlerinde, dezenfeksiyon amacı ile yüzme havuzlarında kullanılan çeşitli konsantrasyonlardaki aktif klora karşı tekstil ürünlerinin renk hassasiyetlerini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır.

Klorlu ağartma haslık testleri sırasında üç farklı çözelti kullanılmaktadır: hipoklorit çözeltisi, potasyum dihidrojen fosfat çözeltisi ve disodyum hidrojen fosfat dihidrat çözeltisi. Test sonuçları değerlendirilirken renk değişimini belirlemek için, solma değerlendirmesinde kullanılan gri skala kullanılır (TS 423-2 EN 20105-A02 Tekstil - Renk haslığı tayin metotları - Bölüm A02 - Solmanın değerlendirilmesinde gri skalanın kullanılması).

Tekrarlanabilen koşullar altında gölge ve renk farklılıklarının değerlendirilebilmesi için kumaş örnekleri ışık kabininde D65 gün ışığı altında incelenir. Burada amaç doğal koşullara uygun gün ışığını verebilen bir aydınlatma altında ürünü kontrol edebilmektir. Işık kabinlerinde, müşteri taleplerine uygun şekilde farklı ışık kaynakları bulunmaktadır. Bu ışık kaynakları, D65 gün ışığını temsil etmektedir.

Klorlu ağartma haslık testleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların yayınladığı kriterlere ve standartlara uygun olarak, yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaktadır.

Tekstil ürünlerinin, klorlu ağartma işlemleri sonrasında gösterdikleri renk değişimlerini tespit etmek amacı ile yapılan klorlu ağartma haslığı, şu standartlara uygun şekilde tespit edilmektedir:

  • ISO 105-N01 Tekstiller - Renk haslığı testleri - N01 Bölümü: Ağartma haslığı: Hipoklorit
  • TS 739 EN 20105-N01 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm no 1: Hipoklorit ile ağartmaya karşı renk haslığı tayini

Ağartma ya da beyazlatma işlemleri, tekstil sektöründe boyama işlemlerinin ilk adımıdır. Bu işlem sayesinde kumaşlara uygulanan renkler daha parlak ve canlı olmaktadır.