Frosting Haslığı

Frosting Haslığı
Frosting Haslığı

Tekstil sektöründe haslık ölçme işlemleri, kumaş üzerine uygulanan boyar maddelerin, ışık, ısı, sürtme, ter ve tuz gibi günlük yaşamda sık sık karşılaşılan dış etkenlere karşı direncinin belirlenmesi için yapılmaktadır. Bu dış etkenlere karşı boyar maddelerin direncinin, incelenen haslık değerlerine göre belli bir değerin altına düşmemesi gerekmektedir. Bu özellik boyar maddelerin kalitesi ve niteliği ile ilgilidir. Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli haslık ölçümleri ile, boyanmış ipliğin daha sonraki kullanımında boya barakıp bırakmadığı ya da ne kadar boya bıraktığı, aynı zamanda bu sırada çevresindeki malzemelere ne kadar bulaştığı tespit edilmektir.

Yetkili laboratuvarlar frosting ya da buzlanma haslığını, şu standartlara uygun şekilde tespit etmektedir:

  • AATCC 119 Düz aşınma nedeniyle renk değişimi (buzlanma): Perde lif yöntemi (Test metodu 119)
  • AATCC 120 Düz aşınma nedeniyle renk değişimi (buzlanma): Zımpara Yöntemi (Test metodu 120)

Bu test yöntemi, düz aşınmanın neden olduğu bölgede kumaşların renk direncini değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bütün kumaşlar için kullanılabilir, ancak renkli kumaşlara özellikle duyarlıdır. Bu yöntem, kumaşın dokusundaki bir kısım liflerin diğer liflerden daha hızlı aşındırıldığı, dayanıklı kumaşların renk değişimine karşı özellikle hassastır. Aynı zamanda nispeten hafif aşındırıcı etkilere maruz bırakılan ve nispeten kısa süreli aşınma sürelerine sahip bazı giysiler üzerinde yöntem etkili olmaktadır. Kumaş örneğinin rengindeki herhangi bir değişiklik, solma değerlendirmesinde kullanılan gri skala ile değerlendirilmektedir (TS 423-2 EN 20105-A02 Tekstil - Renk haslığı tayin metotları - Bölüm A02 - Solmanın değerlendirilmesinde gri skalanın kullanılması).

Bu testlerin akredite laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir. Bu laboratuvarlar, güçlü bir teknolojik altyapıya ve eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahiptir ve en doğru, güvenilir ve kesin sonuçları hızlı bir şekilde verebilmektedir.