Buhara Karşı Renk Haslığı

Buhara Karşı Renk Haslığı
Buhara Karşı Renk Haslığı

Elyaf, iplik, kumaş veya giysi olarak her türlü tekstil malzemelerinin niteliklerini, kullanım alanlarına ve tüketici taleplerine bağlı olarak değiştirmek için bir takım işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemelere terbiye işlemleri denmektedir. Terbiye işlemleri üç grupta toplanmaktadır: ön terbiye, baskı ve boyama ile renklendirme ve apreleme (bitim) işlemleri.

Ön terbiye işlemleri ile tekstil malzemeleri, boyama veya baskı işlerine hazır hale getirilir. Tekstil yüzeylerinden istenmeyen bir takım maddeler uzaklaştırılır. Bu aşamada ağartma, merserizasyon örgülerin gevşetilmesi veya kostikleme gibi işlemler uygulanır. Renklendirme işlemi, baskı veya boyama yöntemleri ile yapılır. Renklendirme işlemi, boyar maddelerin tekstil ürünleri ile muamele edilmesidir. Bu işlem ile aynı zamanda uygulanan baskı ve renklerin kalıcılığı sağlanır. Apreleme (bitim) işlemleri ise, tekstil ürünlerine daha iyi bir görünüm, tutum ve kullanım özellikleri vermek amacı ile yapılır. Bu aşamada kumaşlara bir takım mekanik yöntemler veya kimyasal maddeler uygulanır. Artık tekstil ürünleri tüketiciye sunulmak üzere tamamlanmış demektir.

Görüldüğü gibi bütün bu aşamalarda kumaşa bir takım özellikler kazandırılmış olmaktadır. Tekstil ürünlerinin buhara karşı renk haslığı da bu özelliklerden biridir. Yüksek derecede buhara maruziyet sırasında kumaşın renk verip vermediği ya da bitişik malzemeleri ne kadar kirlettiği bu haslık testleri ile ortaya çıkarılır.

Akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen buhara karşı renk haslığı testlerinde, şu standarda uygun hareket edilmektedir:

  • TS 7189 EN ISO 105-E11 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm E11: Buhara karşı renk haslığı

Bu standarda uygun olarak yapılacak testler sırasında, her türlü tekstil ürünleri, hangi tür ve şekilde olursa olsun, bir silindir içine yuvarlanarak konur ve bu silindir kaynar su içeren bir kabın ağız tarafına yerleştirilir. Bu standart ile baskı yapılmış veya boya uygulanmış tekstil ürünlerinin, bitişik kumaşları ne derece boyadıkları belirlenmeye çalışır.