Asit Damlatma Haslığı

Asit Damlatma Haslığı
Asit Damlatma Haslığı

Kimyasal alanda asitler, hidrojen bileşiğidir ve su ile birleştikleri takdirde hidrojen iyonları üretirler. Bu hidrojen iyonları çözeltiye asidik özellik verir. Gıdaların birçoğu asit içermektedir. En başta limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunmaktadır. Farklı asitler farklı tadlara sahiptir. Esas olarak iki tür asit bulunmaktadır. İnorganik asitler, minerallerden ve metal olmayan maddelerden yapılmaktadır. Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ve fosforik asit bu gruba girmektedir. Bunlar gübre, plastik, lif ve boya yapımında kullanılır. Organik asitler ise, bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafından üretilen asidik karbon bileşimleridir. Zararsız olan organik asitler, gıdalara tad vermek için kullanılır. Saf olarak canlı organizmalarda bulunabilir ya da doğal yollardan elde edilirler. Özellikle hayvan beslenmesinde çeşitli hormonların kullanımının yasaklanmasından sonra, antibiyotiklerin yerini alacak birçok yapay organik asit üretilmiştir.

Asitlerin bu özellikleri dikkate alınınırsa, tekstil ürünlerine asit damlamasının birçok yönü olacağı açıktır. Örneğin bu durumda asit içeren maddeler ile temizlik yapılması durumunda lifler incelebilir ve renk değişimleri ortaya çıkabilir. Özellikle sentetik ya da kalıcı baskılı kumaşlardaki lekeleri çıkarmadığı gibi kumaş yüzeyinde kırışıklıklara da neden olabilir.

Asit damlatma haslığı, baskı yapılmış veya boya uygulanmış tekstil ürünlerinin asit ile temas etmesi durumunda bu tekstil ürünlerinin ne derece renk kaybettiğini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır.

Akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen asit damlama durumunda renk haslığı testlerinde, şu standarda uygun hareket edilmektedir:

  • TS EN ISO 105-E05 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm E05: Lekelenmeye karşı renk haslığı - Asit

Bu standart, her türlü tekstil ürünlerinin rengine etki yapabilecek her çeşit organik ve mineral asitlerin seyreltik solüsyonlarına karşı kumaşın mukavemetini belirlemek için geliştirilmiştir.