Alkali Damlatma Haslığı

Alkali Damlatma Haslığı
Alkali Damlatma Haslığı

Alkaliler, suda çözünebilen bazlardır. Alkali, kimyasal olarak, lityum, sodyum, potasyum, sezyum ve rubidyum gibi alkali metallerin hidroksitlerine ve amonyum hidroksite verilen genel bir isimdir. Bütün alkalik çözeltiler, hidroksit iyonları içermektedir. Eğer asid ve alkali çözeltileri birbirine karıştırılacak olursa, alkali çözeltide bulunan hidroksit iyonları asit çözeltide bulunan hidrojen iyonları ile tepkimeye girer ve su ve tuz meydana getirir. Alkaliler normalde su içinde kolayca çözünürler.

Alkali damlatma haslığı, baskı yapılmış veya boya uygulanmış tekstil ürünleri üzerine alkali damlama olduğu zaman, bu tekstil ürünlerinin ne derece renk kaybettiğini ve bitişik ürünlerde ne kadar leke oluşturduğunu tespit etmek amacı ile yapılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen alkali damlama durumunda renk haslığı testlerinde, şu standarda uygun hareket edilmektedir:

  • ISO 105 E06 1 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm E06: Lekelenmeye karşı renk haslığı: Alkali

Bu standart, her çeşit tekstil ürünlerinin renginin, seyreltik alkali solüsyonların etkisine karşı direncinin saptanması için bir yöntem açıklar. Standarda göre sonuçların güvenilir olması açısından üç farklı test sunulmaktadır. Lifin yapısına bağlı olarak bunlardan herhangi biri veya hepsi birden kullanılabilir.

Yapılan testin sonuçlarını değerlendirmek için, renk değişimini belirlemek amacı ile solma değerlendirmesinde kullanılan gri skala kullanılır (TS 423-2 EN 20105-A02 Tekstil - Renk haslığı tayin metotları - Bölüm A02 - Solmanın değerlendirilmesinde gri skalanın kullanılması).

Tekstil sektöründe, hammaddelerden başlayarak ürünlerin kullanıma hazır hale getirilmesine kadar birçok işlemler uygulanmaktadır. Bu arada boya, baskı ve bitim işlemlerinde tekstil ürünlerine farklı özellikler kazandırmak için çok çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Son yıllarda bu kimyasal maddelerin kullanımına bir takım sınırlandırmalar getirilse de, kimyasal maddeler terbiye işlemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.