TEKSTİL ANALİZLERİ

Tekstil Testleri
Tekstil Testleri

Ülkemizin üretim gücünü oluşturan tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri imalatı yapan firmaların analizlerini yapmaktayız. 

Tekstil sektörünün, ihracat açısından, istihdam açısından ve yarattığı katma değer açısından ülkeler için önemi çok büyüktür. Esas olarak ekonomik kriz yaşandığı dönemlerde tekstil sektörü en fazla zarar gören bir sektör olmasına rağmen, ülkelerin gelişme ve büyüme dönemlerinde umut veren bir sektör olmaktadır. Ülkemiz açısından da durum farklı değildir. Dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişemeler, yaşanan beklenmedik olaylar ve rekabetçi piyasalar, tekstil sektöründeki işletmelerin de zaman zaman belini bükmektedir.

Ülkemizde tekstil ihracatı örneğin Çin’in devreye girmesi ile önemli ölçüde gerilemiştir. Bunun sonucu olarak genel ihracat içindeki tekstil ihracatının payı da düşmektedir. Ancak yine de en fazla tekstil ürünleri ihraç edilen ülkeler Avrupa Birliği ülkeleridir. Arkasından Rusya Federasyonu gelmektedir. Ortadoğu ülkelerine yapılan tekstil ihracatı ise giderek düşmektedir.

En fazla ihraç edilen tekstil ürünleri arasında pamuklu yatak çarşafları, dokuma kumaşlar, örme kumaşlar ve ambalaj malzemeleri bulunmaktadır. Olumsuz gelişmelere rağmen bu sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 80’ler civarındadır.

Kısaca tekstil sektörü, sadece ülkemizde değil bütün dünyada sanayinin gelişmesi bakımında itici bir güçtür. Tekstil sektörünün güç kaybetmesi ile marka yaratma çalışmaları ağırlık kazanmıştır. Bu konuda Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler çok başarılı olmuşlardır. Ülkemizde ise, sağlıklı ve güvenilir bir fizibilite çalışması yapılmadan kapasite yatırımları yapılmaktadır. Bugün kapasite, ülke içinden ve dışından gelen taleplerin çok üzerindedir. Bu nedenle olası dalgalanmalardan çok fazla etkilenmektedir. Tekstil sektöründe en fazla ithalat yapan ülke Amerika’dır. Ancak ülkemizin bu ülkeye ihracat payı yüzde 2’yi bile bulmamaktadır.

Tekstil Testlerinin Önemi

Gelinen bugünkü noktada ülkemizde de marka olma çalışmaları artarken bir yandan da ürün kalitesine çok daha fazla önem verilmektedir. Bu amaçla tekstil ürünleri için yapılan çok çeşitli fiziksel, kimyasal, ekolojik, mikrobiyolojik ve spesifik testler önemli olmaktadır.

Yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen bu ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmalarının sonuçları, bütün dünyada kabul görmektedir. Dünyanın her yerindeki işletmeler ve tüketiciler artık önceye göre çok daha fazla bilinçlenmiş durumdadır. Tüketici haklarına son yıllarda büyük değer verilmektedir. Müşteri memnuniyeti hiç olmadığı kadar ön planda tutulmaktadır. Aksi halde üretici firmalar bu sektörde varlık gösteremeyeceklerinin, rekabet edemeyeceklerinin ve kazanamayacaklarının farkındadır.

Bu nedenle tekstil ürünleri için yapılan testler büyük önem taşımaktadır. Örnek olması açısından tesktil ürünleri için yapılan test ve analizlere şu örnekler verilebilir:

  • Fiziksel testler (yırtılma mukavemeti, kopma mukavemeti, patlama mukavemeti, dikiş kayması, dikiş açılması, buruşmazlık açısı, hav tutma mukavemeti, boncuklanma, aşınma dayanımı, renk ölçümü, yağmurlama testi, su geçirgenliği, hava geçirgenliği, leke tutmazlık, fermuar testleri, düğme mukavemeti, aksesuar kopma mukavemeti, iplik mukavemeti)
  • Haslık testleri (yıkama haslığı, kuru temizleme haslığı, ter haslığı, su haslığı, sürtme haslığı, ışık haslığı, ağartma haslığı, deniz suyu haslığı, havuz suyu haslığı, sıcak pres haslığı, paslanma dayanımı haslığı, boyar madde transferine karşı renk haslığı, buhara karşı renk haslığı)
  • Yanmazlık testleri (döşemelik malzemelerin tutuşabilirliği, yatak malzemelerinin tutuşabilirliği, döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliği, çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı, gece giysilerinin yanma davranışı, giysilik kumaşlar yanma testi, perdelerin yanmazlık testi, halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği, koruyucu giyeceklerin yanabilirliği)
  • Kimyasal testler (kurşun tayini, krom (VI) tayini, plastiklerde kadmiyum tayini, yasaklı azo boyar maddeler, oyuncak güvenliği parmak boyaları, kanserojen dispers boyar maddeler tayini, pestisitler, formaldehit tayini, kozmetiklerde serbest formaldehit tayini, pH değeri, koku testi, BHT içeriğinin tayini, fitalatlar, uçucu organik maddeler tayini, azo boyar madde testi, yanmazlık apresi, elyaf kompozisyonu tayini, pamukta merserizasyon)
  • Mikrobiyolojik testler (anti bakteriyal aktivite tayini, kozmetiklerde mikrobiyolojik testler, kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler, kağıt ve kağıt ürünlerinde fungus tayini, antifungal aktivite tayini, toplam mikroorganizma yükü tayini, deri ürünlerin küflenmeye karşı direncinin test edilmesi)
  • Spesifik testler (mekanik risklere karşı koruyucu eldiven testi, halatların genel fiziksel ve mekanik özellikleri, koruyucu giyecekler yağmura karşı koruma, profesyonel kullanım için yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecekler, deride yıkama haslığı tayini, deride sürtme haslığı tayini, deride ışık haslığı tayini, deride kuru temizleme solüsyonu haslığı tayini, kağıt ürünlerde kuru kopma mukavemeti tayini, kağıt ürünlerde toplam emicilik tayini, kağıt ürünlerde emme hızı tayini)