Pistonlu Pipet (Mikropipet) Kalibrasyonu

Pistonlu Pipet (Mikropipet) Kalibrasyonu
Pistonlu Pipet (Mikropipet) Kalibrasyonu

Sıvıların hacim ölçümleri yapılırken genel olarak balon joje, büret, mezür veya pipet kullanılmaktadır. Sıvı hacim ölçümlerinde kullanılan pipetlerin günümüzde birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunların içinde en çok dereceli, otomatik ve tek kullanımlı pipetler kullanılmaktadır. Otomatik pipetler kullanılış bakımından çok pratik olduğu için sektörde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Pipetler mutlaka pipet pompası veya puar ile kullanılmaktadır. Pipete sıvı başka yoldan çekilmemelidir. Pipete sıvı dolumunu sağlamak amacı ile puar veya pipet pompası gibi araçlar geliştirilmiştir. Laboratuarlarda hacim ölçümleri esnasında, özellikle de hassas ölçümlerde pratik ve ve zaman kazandırıcı oldukları için pistonlu pipetler ve mikropipet tercih edilmektedir.

Pipet kullanarak silindirik cam kaplarda hacim ölçümü yapılırken, sıvının özelliklerine göre, örneğin renkli veya reksiz olmasına göre veya sıvının saydam olup olmamasına göre okuma şekilleri de farklı olmaktadır.

Kalibrasyon, analiz ve test hizmetleri veren laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı gereğince akredite olmaktadır. Gelişmiş laboratuvarlarda kalibrasyon çalışmaları kapsamında pistonlu pipet (mikropipet) kalibrasyonu yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 648 Laboratuvar cam malzemeleri - Tek hacimli pipetler
  • TS EN ISO 8655-2 Laboratuvar malzemeleri - Pistonlu ölçülü malzemeler - Bölüm 2: Pistonlu pipetler
  • TS EN ISO 835 Laboratuvar cam malzemeleri - Taksimatlı pipetler
  • TS 3702 Laboratuvar cam kapları - Pipetler - Renk kodlaması
  • TS 10312 Laboratuvar cam malzemeleri - Serolojik pipetler - Bir kullanımlık
  • TS 10313 Laboratuvar cam malzemeleri - Mikro pipetler - Bir kullanımlık
  • TS 10454 Laboratuvar cam malzemeleri - Pasteur pipetleri - Bir kullanımlık