Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Kalibrasyonu (Etüv, İnkübatör, Sıvı Banyo, Buzdolabı, Derin Dondurucu) (-40 Derece İle +200 Derece Arasında)

Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Kalibrasyonu (Etüv, İnkübatör, Sıvı Banyo, Buzdolabı, Derin Dondurucu) (-40 Derece İle +200 Derece Arasında)
Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Kalibrasyonu (Etüv, İnkübatör, Sıvı Banyo, Buzdolabı, Derin Dondurucu) (-40 Derece İle +200 Derece Arasında)

Cihazlar kullanım amaçlarına bağlı olarak farklı şekillerde kalibre edilmektedir. Bazı cihazlar kalibre edilirken tek bir kalibrasyon çalışması yeterli olmaktadır. Ancak bazı cihazlar kalibre edilirken birden fazla kalibrasyon çalışması gerekmektedir. Örneğin kan basıncını ölçen bir tansiyon aleti, yalnızca kan basıncını ölçmek için kullanıldığı için, sadece basınç kalibrasyonu yapılmaktadır. Oysa bir pH metre, sıvların pH derecesi ölçerken aynı zamanda sıcaklığını da ölçmektedir. Bu yüzden bu cihaz kalibre edilirken hem pH kalibrasyonu hem de sıcaklık kalibrasyonu yapılmaktadır.

Sıcaklık yaşamın birçok alanında insanların karşısına çıkmaktadır. Biyomedikal çalışmalarda da sıcaklık ölçümlerine çoğu zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin sıvılı cam, dijital ve analog termometrelerde, buharlı makinelerde, etüv, inkübatör ve sterilizatör cihazlarında, buzdolabı ve derin dondurucularda ya da otoklav sıcaklık göstergelerinde sıcaklık ölçümleri bulunmaktadır ve bu cihazların kalibrasyonları yapılmaktadır. Sıcaklık kalibrasyonu çalışmalarında, bu cihazlarının kullanım yer ve amaçlarına göre farklı sıcaklık kalibratörleri kullanılmaktadır ve kalibrasyon genelde karşılaştırma yöntemi ile yapılmaktadır.

Soğuk hava deposu gibi sıcaklık kontrollü hacimlerde sıcaklık kalibrasyonu için genelde etüv kalibrasyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin ısıl çiftleri, kalibre edilecek cihazın içine yerleştirilmekte ve cihaz içindeki sıcaklık dağılımı ortalama değerleri hesaplanmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda kalibrasyon çalışmaları kapsamında etüv, inkübatör, sıvı banyo, buzdolabı ve derin dondurucu gibi kontrollü hacimlerde cihazların -40 derece ile +200 derece aralığında sıcaklık kalibrasyonları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve test yöntemleri esas alınmaktadır. Laboratuvarlarda yapılacak ekstra herbir sıcaklık değeri için ilave bedel alınmaktadır.

Kalibrasyon, analiz ve test hizmetleri veren laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı gereğince akredite olmaktadır.