Elektriksel Dayanım Testleri

Elektriksel Dayanım Testleri
Elektriksel Dayanım Testleri

Elektriksel güvenlik testleri kapsamında giriş gücü ve akımı, kaçak akım, ısınma, gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma, olağandışı çalışma, neme dayanıklılık, deşarj, çekme, topraklama, izolasyon ve yüzeysel kaçağa karşı koruma gibi testler yanında elektriksel dayanım testleri de yapılmaktadır.

Elektriksel dayanım testlerinde dikkate alınan başlıca standartlar şunlardır:

  • TSE EU GUIDE (73/23/EEC) AB Konseyi yönetmeliği uygulama rehberi - Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat
  • TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
  • TS EN 60950-1/A12 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60601-1/AC Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar

İşyerlerinde ve konutlarda, hatalı kurulan elektrik tesisatı, yangın ve patlama riskleri yaratmaktadır. Yaşanan iş kazalarının büyük bir kısmı bu yüzdendir. İnsan sağlığı ve mal güvenliği açısından risk teşkil eden elektrik tesisatının güvenlik açısından ilgili standartlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde test ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Spesifik test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz spesifik testler çerçevesinde elektriksel dayanım testleri de yapmaktadır.

Bu arada kuruluşumuz, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak ÖSAS akreditasyon kuruluşundan akredite olmuştur ve bu çerçevede hizmet vermektedir.