Bitki Kökü Direnç Testleri

Bitki Kökü Direnç Testleri
Bitki Kökü Direnç Testleri

Kök penetrasyon direncinin belirlenmesi konusunda iki Avrupa standardı esas alınmaktadır. Bu standartlar ülkemizde de Türk Standartlar Enstitüsü tarafından ISO ve EN standardı şu başlıklarla yayınlanmıştır:

  • TS EN 13948 Su yalıtımı - Esnek levhalar - Çatılarda su yalıtımında kullanılan bitüm, plastik ve lastik levhalar - Bitki köklerinin nüfuz etmesine direncin tayini
  • TSE CEN/TS 14416 Jeosentetik bariyerler - Kök nüfuziyetine direncin tayini için deney yöntemi

Bu standartlar çerçevesinde yeşil çatı kaplamalarının planlanması, yapımı ve bakımı için, kök koruma membranı, çatı ve su geçirmez kaplama levhaları ve sıvı yüzey işleme malzemelerinin kök penetrasyonuna karşı direnci test edilmektedir.

EN 13948 standardında açıklanan yönetime göre testler, iki yıl boyunca iklim kontrollü bir serada ya da dört yıllık boyunca normal dış ortam koşullarında yapılmaktadır. Testler sırasında, membran (bitüm, plastik ve kauçuk esnek tabakalar, sıvı uygulanan kitler gibi), deney kaplarında iki yıl boyunca kök penetrasyonuna maruz bırakılmaktadır. Konteynerler, iklim kontrol sistemine sahip özel olarak tasarlanmış modern bir serada kurulmaktadır.

Son yıllarda yeşil alan ihtiyacı giderek artmaktadır. Şehirlerin betonlaşmasına karşı yüksek binaların çatılarına kurulan çatı bahçeleri, bir ölçüde insanların yeşil alan ihtiyacını karşılamaktadır. Buradaki en önemli nokta, çatıdaki bahçelerde kullanılan su yalıtım membranlarının özellikleridir. Bu mebranların, su yalıtımının temel performansına ilave olarak, bitki köklerinin girmesine karşı da dirençli olması gerekmektedir. Bu yüzden doğru bir çatı uygulaması için, kullanılacak membranın kök direncinin önceden tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu testlerde ağaçlar veya çimler, tabanına mebran tabakası yerleştirilmiş bir kabın içine ekilmekte ve daha sonra kök penetrasyonu için izlenmektedir. Ancak bu yöntem ile bir sonuç elde edilmesi uzun zaman almaktadır. Bunun yerine gelişmiş laboratuvarlarda hem kullanıcılar hem de üretici firmalar için basit ama hızlı sonuç alınacak başka test yöntemleri geliştirilmektedir.

Ayrıca yeni tasarlanan jeosentetik tekstil malzemeleri, su geçirmezliğin temel gereksinim olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin, çatı su yalıtım sistemlerinde, çatı yeşillendirme çalışmalarında, depolarda, su geçirmez temellerde, döşeme plakalarında döşeme arası su yalıtımı için ve mekanik ve elektronik odaların, laboratuvarların, mutfakların ve banyoların izolasyonunda jeosentetik tekstil malzemeleri kullanılmaktadır. Jeosentetik tekstiller ayrıca kök penetrasyonunu ve yabancı ot istilasını önleyen engeller olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle bitki kökü direnç testleri, bu tür malzemeler için de uygulanmaktadır. Çünkü bitki kökleri, bariyer sistemi ile doğrudan temas halindedir ve jeosentetik tekstil malzemesine kolayca nüfuz edebilir. Bu ise su yalıtım kabiliyetinin düşmesine neden olur. Bu yüzden bariyer sisteminin, yukarıda sözü edilen standartlarda ayrıntılı olarak açıklanan test yönteminin uygulanması ile kök büyümesine karşı dayanıklı olmasını sağlamak gerekmektedir.

Bu testler ile polimerik, bitümlü veya kil jeosentetik bariyerlerin, kök penetrasyonuna direnci tespit edilmektedir. Bunun için içine acı bakla tohumlarının ekildiği toprağa bir jeosentetik bariyer yerleştirilir ve tohumların kontrollü koşullar altında çimlenmesi beklenir. Yaklaşık sekiz hafta sonra jeosentetik bariyere bitki köklerinin girip girmediği incelenir. Akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen bu testler ile bir jeosentetik tekstil malzemesinin direnci güvenilir bir şekilde tespit edilmektedir.

Kuruluşumuz diğer çeşitli test hizmetleri arasında bitki kökü direnç test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen bitki kökü direnç test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.