Yıldırım Darbe Testi

Yıldırım Darbe Testi
Yıldırım Darbe Testi

Darbe yüksek gerilimi, tek kutuplu, kısa süreli ve yüksek frekanslı bir doğru akım yüksek gerilim çeşidir. Bu gerilimler, kendi aralarında ikiye ayrılırler: yıldırım darbe ve anahtarlama darbe yüksek gerilimler.

Yüksek gerilim teknolojisinde darbe yüksek gerilimler, şu amaçlar için gerekmektedir:

  • İç (anahtarlama) ve dış (yıldırım) aşırı gerilimlerin neden oluduğu zorlanmaları, yüksek gerilim testlerinde temsil etmek
  • Malzemelerin yüksek gerilime dayanım sistemlerini araştırmak
  • Üretilen elektromekanik ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu olup olmadığını test etmek

Darbe gerilimleri, kısa süreli darbeler veya yüksek genlik şeklinde olabilir. Bu nedenle doğru olarak ölçülmesi gerekmektedir. Yetkili laboratuvarlarda yapılacak kalibrasyon ve testlerde kullanılacak ölçüm sistemlerinin, şu sayılan temel standartlara uygun niteliklerde olması gerekmektedir:

  • TS EN 60060-1 Yüksek gerilim deney teknikleri - Bölüm 1: Genel tarifler ve deney kuralları
  • TS EN 60060-2 Yüksek gerilim deney teknikleri - Bölüm 2: Ölçme sistemleri

Yıldırımların neden olduğu ve atmosferik veya dış aşırı gerilimler olarak isimlendirilen aşırı gerilimlerin tepe değere ulaşma süresi 1 milisaniyedir. Laboratuvar ortamlarında bu darbe gerilimlerini simüle etmek için üretilen gerilimlere, yıldırım darbe yüksek gerilimleri denmektedir.

Laboratuvar uygulamalarında yüksek darbe gerilimini yapay olarak yaratan üreteçler kullanılmaktadır. Bu üreteçler yıldırım tarafından doğal olarak üretilen gerilimin ya da bir elektrik şebekesinde anahtarlama sırasında ortaya çıkan darbelerin bir benzerini yaratmaktadır.

Testlerden beklenen, kablonun her bir damarının 10 pozitif ve 10 negatif gerilim darbesine zarar uğramadan dayanıklı olmasıdır. Darbe testinden sonra kablo numunesinin her bir damarı, ortam sıcaklığında, 15 dakika boyunca güç frekans gerilim testine maruz bırakılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, elektriksel testler kapsamında yapılan birçok test arasında yıldırım darbe testleri de yapılmaktadır.