Olağan Dışı Çalışma Testi

Olağan Dışı Çalışma Testi
Olağan Dışı Çalışma Testi

Konu elektrik olunca, güvenilir ve doğru ölçümler yapmak çok daha önemli olmaktadır. Elektrik insanların yaşamını tarif edilemez şekilde kolaylaştırmakta, ancak o ölçüde de tehlike yaratmaktadır. Özellikle elektriksel ölçüm yapan laboratuvarlarda ölçüm yapan mühendislerin ve teknisyenlerin eğitim ve deneyimleri kadar, kullanılan ölçüm cihazlarının da özellikleri ve güvenilirliği önem kazanmaktadır.

Bugün elektriksel testler konusunda alçak gerilim testi (LVD testi), yüksek gerilim testi, elektromanyetik uyumluluk testi (EMC testi), maksimum iletken çalışma sıcaklığında izolasyon direnci testi, topraklama testleri, ortam sıcaklığında izolasyon direnci testi, yüzey gerilimi testi, izolasyonun DC gerilime uzun süreli dayanma testi, delinme gerilim testi, yıldırım darbe testi, iletken direnci ölçümü, transfer empedansı ve ekranlama zayıflaması testi, gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi, etiket dayanıklılığı testi, giriş gücü ve akımı testi, kaçak akım testi, elektrik dayanımı testi, ısınma testi ve neme dayanıklılık testi gibi sayısız test yapılmaktadır. Bunların arasında elektrikli cihazların veya elektrikli sistemlerin olağan dışı çalışma testleri de bulunmaktadır.

Ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak çeşitli elektriksel testler yapan laboratuvarlar, bu kapsamda olağan dışı çalışma testleri de gerçekleştirmektedir.

Genel olarak elektriksel güvenlik testlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60335-1/A11 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60034-1 Döner elektrik makineleri - Bölüm 1: Beyan karakteristikleri ve çalışma karakteristikleri