Kızaran Tel Testi

Kızaran Tel Testi
Kızaran Tel Testi

Kızaran tel testi elektrik akımı taşıyan parçaları tutan plastikler üzerinde yapılan bir testtir. Bu test işleminde plastik numunenin üzerine, 650, 850 ve 960 dereceye kadar ısıtılan tel ile temas edilir. Belli bir süre sonra plastik numunenin bu temastan ne şekilde etkilendiği gözlemlenir. Bu test ile plasik malzemenin belirlenmiş sıcaklıkta yanmazlığı konusunda emin olunur. Bu test Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS 10486 EN 60998-1 Bağlama Düzenleri (Klemensler) - Ev ve Benzeri Yerlerdeki Alçak Gerilim Devreleri İçin - Bölüm 1: Genel Özellikler standardına göre gerçekleştirilir.

Bu standart elektriksel uygulamalarda tercih edilen bir test standardıdır. Yapılan test ile yüksek ısı veya endüksiyon ortamında plastik malzemenin dayanma gücü ölçülmüş olmaktadır. Plastik malzemenin alev alma riski ve kendiliğinden sönme kapasitesi hesaplanmaktadır.

Numune plastik parçaya, dikey olarak 30 saniye süresince elektrik akımı ile istenilen ısıya getirilen kızgın bir tel değdirilir. Kızgın tel geri çekildikten sonra alev oluşur ise sönme süresi ve plastik parçadan damlama olup olmadığı gözlenir. Plastik parça alev almaz ise ya da alev alması halinde yanma 30 saniye içinde söner ise malzeme testi geçmiş sayılır.

Kızaran tel testi ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS EN 60695-2-11 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran/Sıcak Telin Esas Alındığı Deney Yöntemleri - Nihai Ürünler İçin Kızaran Tel İle Alevlenebilirlik Deneyi Yöntemi (GWEPT) standardına göre de gerçekleştirilir.

Bu test akım taşıyan parçaların 3 milimetre yakınında yer alan plastiklere uygulanan bir testtir. Bir komponent üzerinde yapılır. 750 derece kızdırılan bir tel 30 saniye boyunca komponent üzerine değdirilir. Alevin en fazla iki saniyede sönmesi gerekir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından elektriksel güvenlik testleri kapsamında yapılan kızaran tel testleri, standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.