İletken Direnci Ölçümü

İletken Direnci Ölçümü
İletken Direnci Ölçümü

Elektriksel direnç, ya da kısaca sadece direnç, belli bir malzemenin elektrik akımının akışına karşı gösterdiği bir özelliktir. Düşük dirençli bir malzeme, elektrik akımının kolayca akışını sağlayan bir malzemedir. Elektrik iletkenliği, elektriksel direncin karşılığıdır. Örneğin, metaller yüksek iletkenliğe ama düşük bir dirence sahiptirler. Cam iyi bir yalıtkandır ve yüksek bir dirence sahiptir. Genel olarak, metallerin elektrik direnci, sıcaklığa bağlı olarak artar. En iyi iletken olan metaller altın, gümüş, bakır ve alüminyumdur.

Bir iletkenin direnci, çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin iletkenin uzunluğuna, iletkenin cinsine veya iletkenin kesit alanına, yani ince veya kalın olmasına göre iletkenin direnci değişir. Bir iletkenin direnci, uzunluk ile doğru orantılıdır. Yani uzunluk artarsa direnç de artar. Bir iletkenin direnci, kesit alanı ile de doğru orantılıdır. Yani iletkenin kalılığı artarsa direnç düşer. Çünkü devrede dolanan akım artar. Ayrıca bir iletkenin direnci, iletkenin cinsine bağlıdır. Her iletkenin öz direnci de farklıdır.

Bir elektrik akımı iletken içinde kolayca akmazlar ve bir direnç ile karşılaşırlarsa, yani elektronlar atomların engellenmesi ile karşılaşırlarsa, bu direnç sebebiyle elektronların enerjisinin bir kısmı, ısı enerjisine dönüşür. Elektrikli su ısıtıcıları, elektrik sobaları ya da elektrikli fırınların çalışması bu esasa dayanmaktadır.

Ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak çeşitli elektriksel testler yapan laboratuvarlar aynı zamanda iletken direnci ölçümleri de gerçekleştirmektedir. Bu ölçümlerde laboratuvarlar, mevcut yasal düzenlemelerin hükümleri yanında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen ilgili standartları da dikkate almaktadır.

İletken direnci ölçümlerinde esas olarak iletkenlikleri ölçülecek olan kablolar, test odasına, normal sıcaklıkta en az 12 saat boyunca kalacak şekilde yerleştirilir. Arkasından mikro ohmmetre kullanılarak iletken direnci ölçülür. Bu sırada hesaplamalar yapılırken sıcaklık faktörü de dikkate alınır.