Gerilim Testi (Kablo)

Gerilim Testi (Kablo)
Gerilim Testi (Kablo)

Gerilim teknik olarak, maruz kaldıkları elektrostatik alan kuvvetine karşı elektronları hareket ettiren kuvvettir. Bir başka ifade ile gerilim, elektrik alanı içindeki iki nokta arasında bulunan elektrik potansiyeli farkıdır. Piller veya aküler gibi doğru akım elektrik üreteçleri genelde 1.5 ile 110 volt arasında bir gerilime sahiptir. Evlerde kullanılan alternatif akımların gerilimi 220 volt, sanayide kullanılan alternatif akımların gerilimi ise 380 volt’tur. Gerilim miktarı yükseldikçe gerilime maruz kalan insanların can güvenliği daha fazla tehlike altında demektir. Bu nedenle yüksek gerilimlerin izolasyonu daha güçtür.

Ancak enerji uzak noktalara taşınacaksa gerilimin yüksek tutulması gerekmektedir. Ülkemizde en yüksek gerilime sahip iletim hattı 380 bin volt’tur. Bu hatlar güçlü ve uzun mesafelidir.

Gerilim ölçümlerinde voltmetre kullanılmaktadır. Bir otomobil aküsü 12 volt, evlerde kullanılan elektrik 220 volt, tren hatlarında kullanılan elektrik 12 bin ile 50 bin volt’tur. Genelde bin volta kadar gerilimlere alçak gerilim, bunun üzerindeki gerilimlere ise yüksek gerilim denmektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, elektriksel testler kapsamında kablo gerilim testleri de yapılmaktadır. Laboratuvarlar bu testler sırasında şu standartlarıı dikkate almaktadır:

  • TS IEC 60502-4 Kablolar - Beyan gerilimleri 1 kv’dan (um = 1,2 kv) 30 kv’a (um = 36 kv) kadar olan yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş güç kabloları ve bunların yardımcı donanımları - Bölüm 4: Beyan gerilimleri 6 kv’dan (um = 7,2 kv) 30 kv’a (um = 36 kv) kadar olan kabloların yardımcı donanımları için deney özellikleri
  • TS IEC 60183 Kablolar - Yüksek gerilim kablolarının seçilmesi kılavuzu
  • TS EN 61442 Kablolar - Beyan gerilimleri 6 kv’dan (um = 7,2 kv) 36 kv’a (um = 42 kv) kadar olan güç kablolarının yardımcı donanımları için deney metotları