Gerilim Testi (Damar)

Gerilim Testi (Damar)
Gerilim Testi (Damar)

Gerilim testi uygulamanın amacı, elektrikli veya elektronik bir cihaz üzerinde normal koşullarda bir gerilim altında bulunan erişilebilir bütün metal kısımların kullanıcı ile temas etmesini engelleyen izolasyon malzemesinin dayanma gücünü anlamaktır.

Gerçekleştirilen bütün deney ve ölçüm işlemlerinde uygulanan test gerilimleri yüksektir. Bu yüzden bu cihazları kullanan kişilerin güvenliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kullanılan elektrikli veya elektronik cihazlar mutlaka CE işareti taşımak zorundadır. Bu cihazlar ayrıca şu standartlara uygun olmalıdır:

  • TS EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-3: Genel standartlar - Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

Üzerinde CE işareti taşımayan cihazlar, kullanıcıların can güvenliğini tehlikeye atarken, aynı zamanda elde edilen bütün veri ve sonuçların güvenilir olmasını sarsmaktadır.

Testler yapıldıktan sonra elde edilen bütün sonuçlar bir rapor haline getirilmekte ve bu ürünlere ait teknik dosyaların içine konulmaktadır. CE uygunluk beyanında bu raporlara atıfta bulunulmakta ve gerektiği zaman denetçilere ve tüketicilere sunulmaktadır.

Gerilim testleri yapılırken, kablo numunesinin damarları en az bir saat önce ortam sıcaklığında bulunan suya daldırılmakta ve bekletilmektedir. Arkasından belli bir gerilim, dört saat boyunca sürekli olarak damarlar ve su arasında uygulanmaktadır.

Akredite olmuş laboratuvarlar tarafından, elektriksel testler kapsamında gerilim testleri de uygulanmaktadır. Bu testler sırasında laboratuvarlar, bir yandan yasal düzenlemelerle belirlenen kriterlere bir yandan da ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun hareket etmektedir.

Gerilim testlerinde esas alınan bir takım standartlar şunlardır:

  • TS EN 60335 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlarda güvenlik
  • Ts en 60204 Makinelerin elektrik teçhizatında güvenlik
  • Ts en 60950 Bilgi teknolojisi cihazlarında güvenlik
  • Ts en 60601 Elektrikli tıbbi cihazlarda güvenlik