Elektrik Dayanımı Testi

Elektrik Dayanımı Testi
Elektrik Dayanımı Testi

Ev ve işyerlerinde elektrik tesisatları, yangın ve patlama tehlikesine neden olmayacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. İnsanlar ancak bu sayede doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunmuş olurlar. Bugün iş kazalarının önemli bir kısmını elektriksel donanımlardan kaynaklanan kazalar oluşturmaktadır. Elektrik, insan sağlığı ve mal güvenliği açısından üzerinde durulması gereken önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır. İşletmeler risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken elektrik önemli bir başlık oluşturmaktadır.

İşyerlerinde karşılaşılan elektriksel tehlikelerin birçok nedeni bulunmaktadır. Yalıtkanlık hataları, gövde teması, kısa devre, hat teması, toprak teması, hata akımı, kaçak akım, yetkisiz müdahale ve çeşitli dış etmenler bunların başında gelmektedir. Bu elektriksel tehlikelerin birçoğuna doğru izolasyon yapılmaması neden olmaktadır. İzolasyonun yeterli ve doğru uygulanmamış olması yalıtım problemlerine neden olmakta ve tehlike yaratmaktadır.

Evlerde ve işyerlerinde insan sağlığı ve mal güvenliği açısından sorun yaşamamak için gerekli elektriksel testlerin yaptırılması çok önemlidir. Akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen birçok elektriksel test içinde elektrik dayanım testleri de bulunmaktadır.

Laboratuvarlar bu test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen kriterler ve koşullar ile birlikte yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara da uymaktadır. İşte bu standartlardan birkaçı:

  • TS 5119 EN 60243-1 Yalıtkan malzemelerin elektrik dayanımı - Deney metotları - Bölüm 1: Şebeke frekanslarındaki deneyler
  • TS EN 60243-2 Yalıtkan malzemelerin elektriksel dayanımı - Deney metotları - Bölüm 2: Doğru akım geriliminin kullanıldığı deneyler için ilave kurallar
  • TS EN 60243-3 Yalıtım malzemelerinin elektriksel dayanıklılığı - Deney metotları - Bölüm 3: 1,2/50 µs darbe gerilimiyle ilgili ilave kurallar

 

Bu laboratuvarlar testlerin hızlı, güvenilir ve kaliteli olması açısından bir yandan son teknoloji ürünü test cihazlarını kullanmakta, bir yandan da kadrolarında eğitimli ve deneyimli mühendisler bulundurmaktadır.