Yanma Kaybı (LOI) Tayini

Yanma Kaybı (LOI) Tayini
Yanma Kaybı (LOI) Tayini

Hızla gelişen sanayileşme ile refah yükseliyor belki ama beraberinde birçok çevre problemine de yol açıyor. Dünyanın nüfusu attıkça ve şehirleşme oranları yükseldikçe, aynı hızla çevre problemleri de artmakta ve çevre kirliliği gittikçe içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Çevre kirliliği, insanların, hayvanların ve bitkilerin, kısaca bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan toprak, hava ve suyu etkilemektedir.

Bir taraftan resmi kuruluşlar çıkardıkları yasal düzenlemeler ile kaçınılmaz sonu geciktirmeye ve önlemeye çalışırken, bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar birçok standart, prensip, ilke ve kriterler belirleyerek bu çabaya destek olmaktadır.

Akredite olmuş laboratuvarlar, toprak ve arıtma çamuru ölçümleri çerçevesinde, yanma kaybı (LOI) ölçümleri de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda laboratuvarlar hem ilgili yasal düzenlemelere hem de ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış standartlara ve yöntemlere dayanmaktadır.

Yanma kaybı tayini yöntemi ile, çöp ve katı atıkların içinde bulunan yanabilir madde miktarı hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Katı atıkların bileşimlerinde bulunan ve su ve külden oluşan kısımlar balast olarak görülmektedir. Bu katı atıklar 700 derece civarında ısıtıldıkları takdirde bu sırada uçarak kaybolan maddelerin miktarı yanma kaybı değerini vermektedir. Arkada kalan maddelere yani küle, yanma kalıntısı denmektedir. Bu işlem sırasında yanma kaybı, katı atığın organik madde içeriğine, su ve küller ise inorganik madde içeriğine eşdeğer kabul edilmektedir.

Yanma kaybı literatürde İngilizce Loss on Ignition ifadesinin baş harflerinden oluşan LOI olarak ifade edilmektedir.

Yanma olayının tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlamak için en basit ve güzel yöntem, kül veya curuf gibi yanma kalıntılarında, ayrışabilir organik maddelerde bulunan karbon miktarını tayin etmektir.

 

Yanma kaybı tayininde laboratuvarlar Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS EN 12879 Çamurların Özellikleri - Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini standardına uymaktadır.