Kuru Madde Tayini

Kuru Madde Tayini
Kuru Madde Tayini

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2010 yılında yürürlüğe konulan Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, arıtma çamuru, organik madde kayıplarını önlemek amacı ile kurutma fırınında, yetmiş derecede sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulur. Bu işlem sonucunda geriye kalan katı madde miktarına kuru madde denmektedir.

Yönetmelik esasları gereğince, kapasitesi bir milyon nüfusun üzerinde olan arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları, en az yüzde 90 kuru madde değerine kadar kurutulmak zorundadır. Ancak arıtma çamuru üreten işletmeler, yüzde 90 kuru madde değerine ulaşmadan, kullanımının ekonomik ve teknik açılardan uygun olduğunu belgeledikleri takdirde, bu durumda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından aranan yüzde 90 kuru madde değerine ulaşma koşulu aranmamaktadır.

Yetkili laboratuvarlar, toprak ölçümleri ve analizleri çerçevesinde, toprakta kuru madde tayini çalışmaları da yapmaktadır. Bu çalışmalarında esas aldıkları Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan standartlar şunladır:

  • TS 9546 EN 12880 Çamurların Karakterizasyonu - Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Tayini
  • TS ISO 11465 Toprak Kalitesi - Kuru Madde ve Suyun Kütle Esasına Göre Tayini - Gravimetrik Metod

Toprağın içinde bulunan organik maddeler, bitkisel ve hayvansal artıkların çeşitli jeolojik devirlerde ve çeşitli faktörlerin etkisi altında ayrışma ve parçalanmasından meydana gelmektedir. Organik maddelerin humuslaşması ile meydana gelen topraklara organik topraklar denmektedir. Organik topraklar, genelde büyük bataklıkların kurutulması ile ortaya çıkmaktadır. Bu topraklar verimli topraklardır. Ülkemizin birçok yerinde bu topraklara rastlanır.

Laboratuvarların gerçekleştirdiği ölçüm ve analizlerin güvenilir olması, yapılan ölçümlerin kalitesi ile ilgilidir. Ölçümlerin kalitesi ise ölçüm sonuçlarının doğru olması ile doğru orantılıdır. Bu yüzden akredite laboratuvarlar çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde faaliyet göstermektedir.