Eluat Hazırlama - Özütleme Metodu

Eluat Hazırlama - Özütleme Metodu
Eluat Hazırlama - Özütleme Metodu

Arıtma tesislerinde çıkan arıtma çamurları özelliklerine göre birkaç çeşittir: arıtma önçamuru, ham çamur (taze çamur), çürütülmüş çamur ya da fosfat çöktürme ünitesinden gelen çamur gibi. Ancak hangi şekli olursa olsun arıtma çamurları mutlaka teknik olarak kontrolden geçirilmeli ve ekosisteme zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir.

Bu çalışmalar kapsamında akredite laboratuvarlar tarafından, katı atıkların ve çamurların özütlemesi yöntemi ile eluat hazırlama teknikleri kullanılmaktadır. Laboratuvarlar bu çalışmalarında Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan şu standartları esas almaktadır:

  • TS EN 16192 Atıkların sınıflandırılması - Eluatların analizi
  • TS EN 12457 Atıkların nitelendirilmesi - Katıdan özütleme analizi - Granül katı atıkların ve çamurların katı özütlemesi için uygunluk deneyi
    • Bölüm 1: Sıvı katı oranı 2 l/kg olan ve parçacık boyutu 4 mm’den küçük, yüksek katı madde muhtevalı malzemeler için tek aşamalı parti deneyi
    • Bölüm 2: Sıvı katı oranı 10 l/kg olan ve parçacık boyutu 4 mm’den küçük malzemeler için tek aşamalı parti deneyi
    • Bölüm 3: Sıvı katı oranı 10 l/kg olan ve parçacık boyutu 4 mm’den küçük, yüksek katı madde muhtevalı malzemeler için tek aşamalı parti deneyi
    • Bölüm 4: Sıvı katı oranı 10 l/kg olan ve parçacık boyutu 10 mm’den küçük (ölçüsü azaltılmış veya azaltılmamış) malzemeler için

Tehlikeli atık, katı atık ve arıtma çamuru analizleri çerçevesinde gerçekleştirilen eluat hazırlama çalışmaları, evsel nitelikli ve sanayi nitelikli arıtma tesislerinde ortaya çıkan arıtma çamurunun, veya sürçelerden kaynaklanan atıkların düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için yapılmaktadır. Bu çalışmalar 2005 yılında çıkarılan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uygun yapılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlar çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına uygun faaliyet göstermektedir.