Toplam Fosfor Tayini Ölçümü

Toplam Fosfor Tayini Ölçümü
Toplam Fosfor Tayini Ölçümü

İnsanlar fosfor denilince bir vitamin olduğunu düşünür hep, ancak fosfor bir vitamin değil, bir mineraldir. Fosfor, insan vücudunda bulunan birçok mineral arasında ikinci sıradadır. Birinci sırada kalsiyum bulunmaktadır. Forfor en çok yağlarda, proteinlerde ve şekerlerde bulunmaktadır. Fosfor doğada katı halde bulunmakta ve bitkiler ve bakteriler aracılığı ile canlıların vücuduna girmektedir. Fosfor, canlıların vücudunda, temel yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. İnsan vücut ağırlığının yaklaşık yüzde birini fosfor oluşturmaktadır. Fosfor hücrelerde bulunan DNA moleküllerinin temel yapıtaşıdır. En büyük yararı canlılara enerji sağlamasıdır. Diş ve kemik oluşumunda da oldukça önemlidir.

Atıksulara karışan fosforun başlıca kaynakları, evsel ve sanayi atıkları ve tarımsal alanlarda kullanılan gübredir. Doğal sularda ve atıksularda fosfor genelde değişik fosfat formları şeklinde bulunmaktadır. Bu fosfat formları çeşitli kaynaklardan gelebilir. Örnrğin içme suyu arıtımı sırasında düşük miktarlarda kondanse fosfat suya ilave edilmektedir. Çamaşırhanelerde ve temizleme şirketlerinden temizlik amacı ile kullanılan suya büyük miktarlarda kondanse fosfatlar ilave edilmektedir. Ayrıca fosfat bileşikleri kazan sularının arıtılması sırasında da kullanılmaktadır. Tarım alanlarında fosfat çeşitleri, gübre olarak verilmektedir. Organik fosfor bileşikleri ise biyolojik süreçler sırasında oluşur ve evsel atıksulara karışır. Bütün bu yollardan fosfor atıksulara karışmış olmaktadır.

Fosfor, mikroorganizmaların büyümesi açısından gerekli bir elementtir. Ancak su ortamında üretkenliği kısıtlayan bir besleyicidir. Fosforun büyümeyi kısıtlayan bu özelliği yüzünden, artılmış olsun olmasın bütün atıksuların yüzey sularına karışması, sucul ekosistemde bazı mikroorganizmaların istenmeyen miktarlarda gelişmesine neden olur. Bu nedenle atıksularda toplam fosfor tayini ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Ulusal ve uluslarası akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar, su ve atıksu ölçümleri çerçevesinde, toplam fosfor tayini ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar sırasında laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hareket etmektedir.