Serbest Klorür Tayini

Serbest Klorür Tayini
Serbest Klorür Tayini

Sudan yayılan hastalıkların önüne geçmek için sular klorlanmaktadır. Normal bir sıcaklık ve basınç altında klor, sarımsı yeşil renklidir. Havadan daha ağır bir gaz olan klor aktif bir elementtir ve sulu ortamlarda bütün maddelerle etkileşime girer.

İnsanlar, klor dendiği zaman genelde yüzme havuzlarında, içme sularında ve temizlik işlemlerinde dezenfeksiyon amacı ile kullanılan, bayanların çamaşırları ağartırken kullandıkları kimyasalları anlamaktadır. Oysa klor, klorür ve hipoklorit, su tekniğinde kullanılan farklı kimyasal maddelerdir. Klorür, suyun içinde iyon halinde bulunan klor maddesine verilen isimdir. Sanayi tesislerinde ve evlerde temizlik amacı ile kullanılan tuz ruhunun (hidroklorik asit) içinde de klorür bulunmaktadır. Hipoklorit ise, gerek dezenfeksiyon işinde gerekse çamaşır ağartmada kullanılan maddedir. Klor gazı su içinde çözüldüğünde hipoklorit iyonu elde edilir. Evlerde çamaşı suyu diye kullanılan kimyasal da sodyum hipoklorit’tir. Ancak evlerde kullanıldığı için bunun konsantrasyonu düşüktür.

Doğal koşullarda klor iyonu suda bulunmaz, insanlar tarafından suya ilave edilir. Bu klor iyonu ölçülebilir. Ölçüm sonucu elde edilen değere serbest klor miktarı denir. Dezenfeksiyon yapılırken klor iyonu, bünyesindeki oksijeni verir, bu şekilde serbest klor miktarı düşer, ya da tamamen yok olur. Serbest klora, aktif klor dendiği de olur. Bir başka ifade ile serbest kalıntı klor, suyun içinde dezenfeksiyon işleminden sonra kalan ve suyu daha sonraki bulaşmalardan koruyan klor miktarıdır.

Dezenfeksiyon çalışmaları, içme ve kullanma sularında ve arıtma tesislerinde çıkan sularda hastalığa neden olan çeşitli mikroorganizmaların giderilmesi amacı ile yapılmaktadır. Dezenfeksiyon için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır.

 

Ulusal ve uluslarası akreditasyon kuruluşlarından yetki alan laboratuvarlar, su ve atıksu ölçümleri kapsamında, serbest klorür ölçümleri de yapmaktadır. Laboratuvarlar bu çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun faaliyet göstermektedir.