Krom (Cr+6) Tayini Ölçümü

Krom (Cr+6) Tayini Ölçümü
Krom (Cr+6) Tayini Ölçümü

Krom, paslanmaz çelik üretiminde, çeliğin sertleştirilmesi çalışmalarında ve çeşitli alaşımların elde edilmesinde kullanılan bir elementtir. Otomotiv sektöründe çeşitli otomobil parçalarının üretiminde ve kesici aletlerin yapımında korozyon önleyici kaplama maddesi olarak kullanımı da oldukça yaygındır. Yüksek erime sıcaklığına sahip olduğu için, tuğla ve kalıp yapımında da rağbet görmektedir. Bunun yanında krom, cama zümrüt yeşili bir renk verdiği için bir katalizör olarak da tercih edilmektedir. Yakut ve zümrüte renk veren krom elementidir. Ayrıca yün liflerinin boyanmasında en fazla kullanılan boyar maddelerden biri kromdur.

Sanayide bu kadar yaygın kullanılan krom, sonuç olarak atıksulara karışmakta ve bu yoldan doğaya zarar vermektedir. Bu yüzden bugün atıksularda bulunacak krom miktarı artık sınırlandırılmıştır. Atıksularda arzu edilen sınır değerlere ulaşmak için işletmeler metal iyonu içermeyen reaktif boyaları kullanmaktadır.

İçinde krom atıkları bulunan atıksular, biyolojik oksijen ihtiyacı değeri düşük, genel olarak asidik sulardır. Bu sularda yaşayan ya da bu suyu kullanan canlılar için tehlike yaratmaktadır. Çok zehirli olan bu atıksularda bulunan krom, kendi kendine temizleme veya arıtmada etken olan mikro organizmaları yok etmektedir. Bu atıksular, doğa açısından öldürücü nitelikte ve inorganik karakterli sulardır.

Krom çeşitli değerler alabilen bir elementir. Sularda genel olarak +3 ve +6 değerlikli olarak bulunmaktadır. +3 değerlikli krom, krom hidrostik oluşturur. Bu bileşik çözünürlüğü çok az olan bir tuzdur. +6 değerlikli krom ise suda negatif yüklü iyon şeklinde bulunur ve suda bulunan pozitif yüklü iyonlar ile birlikte yüksek çözünürlüğe sahip bileşikler oluşturur.

+6 değerlikli krom, asit çözeltisi içinde reaksiyona girerek, kırmızı eflatun arası bir renk oluşturur. Yetkili labortatuvarlarda krom (Cr+6) ölçümleri kolorimetrik olarak tayin edilmektedir.