İletkenlik Tayini

İletkenlik Tayini
İletkenlik Tayini

Elektriksel iletkenlik, elektriksel direncin tam tersidir. Kimyasal tanımlamalara göre, bir çözeltinin elektriksel direncini tayin etmek için, birbirinden bir santimetre aralıkla duran ve bir santimetrekare yüzey alanına sahip iki elektrot arasındaki direnç ölçülür.

Suyun içinde bulunan çözünmüş bütün iyonların miktarını tespit etmek amacı ile elektriksel iletkenliğin ölçülmesi gerekmektedir. Bu yüzden suyun elektriksel iletkenlik değeri, suyun içinde çözünmüş halde bulunan iyonların cinsine ve derişimine bağlıdır. Su ne kadar safsa, iletkenlik değeri o kadar düşüktür. Suyun içinde çözünmüş tuz derişimi yükseldikçe, suyun elektriksel iletkenliği de artış göstermektedir. Bu yüzden suların elektriksel iletkenliği ölçülmek suretiyle, su içinde çözünmüş bulunan toplam tuz miktarı anlaşılmış olmaktadır.

Doğal sular büyük ölçüde saf oldukları için iletkenlikleri de çok küçüktür. Elektriksel iletkenlik değeri en düşük 400 mikroom, en yüksek 2000 mikroom olmalıdır.

Yetkili laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde, su numunesi içinde bulunan anyon ve katyonların elektriği iletme özelliklerinden yararlanılmakta ve iletkenlik derecesi kondüktivimetre ile ölçülmektedir.

Elektrolitik iletkenlik ölçümleri, hızlı ve basit bir yöntemdir ve üretim süreçlerinin kalitesini kontrol etmek isteyen işletmeler tarafından talep edilmektedir.

Akredite olmuş laboratuvarlar tarafından, su ve atıksu ölçümleri çerçevesinde gerçekleştirilen iletkenlik ölçümlerinde, TS EN 9748 standardı esas alınmaktadır (TS 9748 EN 27888/T1 Su kalitesi-Elektriksel İletkenlik Tayini standardı). Bu standart, ile iyonik bileşenlerin bütünlüğü kontrol edilmektedir ve sonuçları, iyonların derişimine, iyonların türü ve niteliğine, çözeltinin sıcaklığına ve viskozitesine bağlıdır.

Bir laboratuvarın yaptığı ölçüm ve analizlerin güvenilir olması, gerçekleştirdiği ölçümlerin kalitesi ile ilgilidir. Ölçüm kalitesi ise ölçüm sonuçlarının doğru olması ve tekrarlanabilir olması ile doğru orantılıdır. Bu yüzden yetkili laboratuvarlar çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde faaliyet göstermektedir.