Çözünmüş Katı Madde Tayini

Çözünmüş Katı Madde Tayini
Çözünmüş Katı Madde Tayini

Suların içinde bulunan ve filtre edilebilen katı maddelere, çözünmüş katı madde denmektedir. Her ne şekilde bulunursa bulunsun bütün kirlenmiş sular insan sağlığına ve çevre koşullarına büyük zarar vermektedir ve bu yüzden çözünmüş katı madde tayini de önemli bir konudur. Akredite olmuş laboratuvarlar tarafından, su ve atıksu ölçümleri kapsamında bu ölçümler de yapılmaktadır.

Çeşitli sektörlerde gelişen yeni üretim teknolojileri, beraberinde bir takım çevre problemlerini de taşımaktadır. Sanayinin kalkınması açısından bu gelişmeler önemlidir ama çevre koşullarının olumsuz etkilenmemesi de önemli bir gerçektir. Çeşitli sektörlerde fabrika, tesis, işyeri ve büyük sanayi işletmelerinin kullanılmayan maddeleri sanayi atıkları olarak adlandırılmaktadır. Bu atıkların bir kısmı katı madde oalrak, bir kısmı ise atıksulara karışmış bir vaziyette bulunmaktadır. Bu atıkların arıtılmadan doğaya bırakılması sanayi kirlenmesini oluşturmaktadır. Sanayi kirlenmesine yol açan asitler, deterjanlar ve toksik metaller, akarsu, nehir, göl, deniz ve yeraltı sularına karışmakta ve doğayı kirletmektedir. Sanayi kirliliği, doğanın kabul edebildiği özümseme kapasitesini geçen miktarlarda olursa, bu durum insan sağlığını ve çevre koşullarını tehlikeli şekilde bozmaktadır.

Sanayi atıkları içinde yer alan asitler, çinko, kurşun, arsenik, bakır ve benzeri metaller, zehirleyici etkilere sahiptir. Buhar, gaz ve ince toz halinde havaya karışan bu sanayi atıkları ve kirleticiler, çökme ve asit yağmurları şeklinde yüzey sularını, yeraltı sularını ve toprağı kirletmektedir.

 

Toplam çözünmüş katı madde miktarı, sularda çözünmüş halde bulunan bütün katı maddeleri belirlemektedir. Çözünmüş katı madde miktarını tayin edebilmek için, laboratuvarlar öncelikle analiz edilecek suya uygun bir çözücü bulmak zorundadır. Eğer katı maddeler su içinde çözünmüyorsa, sırası ile seyreltik asitler, derişik asitler ve alkali çözeltiler kullanılır. Suya çözücü eklendiğinde suda gaz çıkışı veya başka bir şekilde herhangi bir hareket gözlenirse numune ısıtılarak çözme işlemi hızlandırılmaktadır.