Aktif Klor Tayini Ölçümü

Aktif Klor Tayini Ölçümü
Aktif Klor Tayini Ölçümü

Aktif Klor Tayini Ölçümü

Klor ile yapılan dezenfeksiyon işlemleri, ülkemizde çok yaygın olarak uygulanmaktadır. Ancak bu işlem genel olarak çok basit bir işlem olarak algılanmaktadır. Suyun içine klor ilave edilmekle bütün mikropların öldüğü sanılır. Oysa deniz suyunda, doğal sularda sofra tuzunda ve tıbbi serumlar içinde çok miktarlarda klor elementi bulunmaktadır ama bunun hiç bir dezenfeksiyon özelliği bulunmamaktadır.

Dezenfeksiyon amacı ile genelde klor bileşikleri kullanılmaktadır ve bu bileşikler normal koşullarda doğada bulunmazlar, insanlar tarafından üretilmiştir. Klor uzun yıllardır dünyanın her yerinde değişik kimyasal bileşikleri şeklinde su dezenfeksiyonu için de kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda, içme sularına konulan klorun suda bulunan nitrat gibi azotlu maddeler ile birleşerek klorlu kimyasallar oluşturduğu ve bunların kansere neden olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine sudaki klorun azami değerleri yeniden belirlenmiştir.

Klor, zararlı birçok mikroorganizmayı öldürdüğü için ve ekonomik olduğu için bugün hala dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmaktadır. Yine de klorun yok edemediği birçok mikroorganizma bulunmaktadır.

Doğal koşullarda suda bulunmayan, ancak suya eklenen klor iyonu ölçülebilir. Bu ölçümlerde elde edilen değere serbest klor miktarı denmektedir. Dezenfeksiyon işlemleri sırasında klor iyonu bünyesindeki oksijen iyonunu salar, bu şekilde serbest klor miktarı düşer. Bu işlem sonucunda suyun içine konulan klor, aktif klora dönüşmüş olur. Aktif klor ise suda bulunan bazı maddeler ile reaksiyona girer. Bu reaksiyonlarda mikroorganizmalar, organikler, suda çözünmüş halde bulunan mangan ve demir gibi okside olabilen metaller aktif kloru tüketirler.

Suyun ne kadar klor tüketeceği aktif klor analizleri ile belli olur. Klor ile yapılan dezenfeksiyonun ölçülmesi için önemli olan veri, suyun içine konulan klor miktarı değil, tüketilen aktif klordan geriye kalan miktardır.

Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen aktif klor ölçümü sonuçlarına göre suyun içine konulacak klor miktarına karar vermek gerekmektedir.