აუზი წყლის მდგრადობა

აუზი წყლის სისწრაფე
აუზი წყლის სისწრაფე

ზოგიერთი ქიმიკატი გამოიყენება აუზის წყლის გაწმენდისა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნივთიერებები სასარგებლოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, შეიძლება დაზიანდეს ტექსტილის პროდუქტებზე. აუზის წყლის სისწრაფე კეთდება იმის დასადგენად, რომ აუზის წყლის, განსაკუთრებით ცურვის და მსგავსი ტანსაცმლის ქიმიურ ნივთიერებებს შეუძლია ზიანი მიაყენოს ქსოვილების ფერს.

აუზი წყლის სისწრაფე ტესტები ხორციელდება უფლებამოსილი ლაბორატორიებით, ეროვნული და საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ გამოქვეყნებული კრიტერიუმებისა და სტანდარტების შესაბამისად. ეს ლაბორატორიები აკრედიტებულია ეროვნული ან საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანოების მიერ TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი პირობების შესაბამისად, ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციისათვის.

სისწრაფე ტესტების შედეგების შესაფასებლად, ნაცრისფერი შეფასებისას გამოყენებული ნაცრისფერი მასშტაბი გამოიყენება ფერის ცვლილების დასადგენად (TS 423-2-XXX Textile - ფერის სისწრაფის განსაზღვრის მეთოდები - სექცია XXX - ნაცრისფერი მასშტაბის გამოყენება ფაზის შეფასებისათვის).

აუზის წყლის სისწრაფე, რომელიც დამზადებულია ბეჭდური ან შეღებილი ტექსტილის პროდუქტების ფერის გამძლეობის განსაზღვრის მიზნით, გამოიყენება აუზი წყლით, განისაზღვრება შემდეგი სტანდარტის შესაბამისად:

  • TS EN ISO 105-E03 ტექსტილი - ფერადი სისწრაფე ტესტები - ნაწილი EXNUM: ფერის სისწრაფე ქლორირებული წყლით (საცურაო აუზი)

ტექსტილის სექტორში გამოყენებული საღებავების ღირებულება ფასდება ფაბრიკის სხვა პროცესებში ან პროდუქტის გამოყენების დროს შეღებილი ქსოვილების სისწრაფით. სხვა სიტყვებით, საღებავების ფერის სისწრაფედ ითვლება ფაბრიკაციის სისწრაფეები და გამოყენების სისწრაფეები. აუზის წყლის სისწრაფე ღირებულება დაკავშირებულია სისწრაფესთან. გამოიყენეთ სისწრაფეები მსუბუქი სისწრაფით, დაიბანეთ სისწრაფე, მშრალი წმენდა სისწრაფე, ტკბილი სისწრაფე, ზღვის წყლის სისწრაფე.