ნიტრიტი განსაზღვრა (Ion ქრომატოგრაფია)

ნიტრიტის განსაზღვრა (Ion Chromatography)
ნიტრიტის განსაზღვრა (Ion Chromatography)

საწარმოო მცენარეთა მიერ გამოწვეული დაბინძურება გამოწვეულია ამ ტერიტორიებიდან გამოდის ტოქსიკური და ლეტალური ქიმიკატების გამო. სამწუხაროდ, ბევრ საწარმოო ნაგებობა ნიადაგსა და წყალში ნარჩენებისგან განკარგავს მკურნალობის გარეშე. ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს ნარჩენები მიაღწევს წყალს და ქმნის დაბინძურებას.

ნიტრიტი აზოტის ციკლის შუალედური ეტაპია. ნიტრიტი იქმნება ცილების პროტეინეზული ნივთიერებების ბიოდეგრადაციით. წყლის ყველაზე დაბალი ნიტრატის დონეც კი აღინიშნება ორგანული დაბინძურების შესახებ. თუ ამიაკის დონე მაღალია ზედაპირულ წყლებში, ბაქტერიები და სხვა ცოცხალი ორგანიზმები აქტიური და ნიტრიტი იზრდება ტემპერატურაზე.

Ion chromotography (IC) მეთოდი ასევე გამოიყენება წყალბადის არსებობისა და მოცულობის განსაზღვრაში. ეს არის იონის გაცვლის ფაზების გამოყენებით იონების გამოყოფისა და გამოვლენის მეთოდი. ანონიმური გაცვლითი ფსონები გამოიყენება ანონიმების განცალკევებით, ხოლო საკვების გაცვლის ფსონები გამოიყენება ანონიმების გამოყოფისთვის. მყარი შინაარსის მქონე იონები იდენტურია გარკვეული წონასწორობით იმავე ტიპის ბრალი იონებით, რომელთა გადაწყვეტასაც ეს მყარი კონტაქტები აქვს.

ნიტრატის შემცველობის კვლევის ჩატარება ტარდება ქიმიური ტესტების გამოყენებით იონური ქრომატოგრაფიის მიერ ავტორიზებული ლაბორატორიებში. ამ ანალიზში განხილული რამდენიმე სტანდარტია:

  • TS 6183 ხილის, ბოსტნეულისა და პროდუქტების - ნიტრიტის და ნიტრატის განსაზღვრა - მოლეკულური შთანთქმის სპექტრმეტრიკული მეთოდი
  • TS EN 12014-1 საკვები პროდუქტები - ნიტრატის და / ან ნიტრიტის შემცველობის განსაზღვრა - ნაწილი X: ზოგადი მოთხოვნები
  • TS EN 12014-2 საკვები პროდუქტები - ნიტრატის და / ან ნიტრიტის შემცველობის განსაზღვრა - ნაწილი X: ნიტრატის შემცველობა ბოსტნეულის და ბოსტნეულის პროდუქტების HPLC / IC მეთოდით
  • TS EN 12014-4 საკვები პროდუქტები - ნიტრატის და / ან ნიტრიტის შემცველობის განსაზღვრა - ნაწილი X: Ion გაცვლით ქრომატოგრაფიული (IC) მეთოდი ნიტრატისა და ნიტრიტის განსაზღვრა ხორცპროდუქტების