ნიტრატი განსაზღვრა (Ion ქრომატოგრაფია)

ნიტრატის განსაზღვრა (Ion Chromatography)
ნიტრატის განსაზღვრა (Ion Chromatography)

ნიტრატი იმყოფება მცირე რაოდენობით ზედაპირულ წყლებში და მიწისქვეშა წყლებში, რომლებიც ადრე არ იყო დაბინძურებული აზოტის ნაერთებით. ამ წყლებში ნიტრატის მნიშვნელოვანი ზრდა მიუთითებს, რომ ამ წყლებში შერეული ამინომისა და ორგანული აზოტის შემცველი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენები შედის, რომ ნიტრატი უშუალოდ ხდება ამ წყლებში.

ნიტრატის განმუხტვა გამოწვეულია სამრეწველო ჩამდინარე წყლების შემცველი ნიტრატის ნაერთებით ან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გამოყენებით გამოყენებული ნიტრირებული სასუქების ტრანსპორტირებით.

თუ ნიტრატის კონცენტრაცია ლიტრზე აღწევს 10 მგ-ს, ეს შეიძლება გამოიწვიოს ლურჯი ბავშვის სინდრომი, განსაკუთრებით ჩვილებში. იმის გამო, რომ ამ პერიოდში ჩვილთა საჭმლის მომნელებელი სისტემა ჯერ არ განვითარებულა.

წყალში ნიტრატების არსებობა და რაოდენობა რთულია გამოვლენილი სხვადასხვა მცდელობის გამო. მას შემდეგ, რაც ჩამდინარე წყლებში უფრო მეტი ჩარევა ხდება, ეს კიდევ უფრო რთულია ამ წყლებში. გამოყენებული მეთოდი განისაზღვრება მეთოდის ჩამდინარე წყლების, ნიტრატის კონცენტრაციისა და მგრძნობელობის მახასიათებლების მიხედვით.

Brucine მეთოდი ძირითადად გამოიყენება ქიმიური განსაზღვრის ნიტრატის იონის. ბრწყინასა და ნიტრატს შორის რეაქციის დროს ჩამოყალიბებული ყვითელი ფერის წაკითხვისას აღინიშნება სპექტროფოტომეტრზე და ეს მნიშვნელობა შედარებულია სტანდარტული გადაწყვეტილებების წაკითხვით. Brucine არის ტოქსიკური alkaloid.

ნიტრატის შემცველობის კვლევის ჩატარება ტარდება ქიმიური ტესტების გამოყენებით იონური ქრომატოგრაფიით ავტორიზებული ლაბორატორიით. ამ ანალიზში განხილული რამდენიმე სტანდარტია:

 

  • TS 6183 ხილის, ბოსტნეულისა და პროდუქტების - ნიტრიტის და ნიტრატის განსაზღვრა - მოლეკულური შთანთქმის სპექტრმეტრიკული მეთოდი
  • TS EN 12014-1 საკვები პროდუქტები - ნიტრატის და / ან ნიტრიტის შემცველობის განსაზღვრა - ნაწილი X: ზოგადი მოთხოვნები
  • TS EN 12014-2 საკვები პროდუქტები - ნიტრატის და / ან ნიტრიტის შემცველობის განსაზღვრა - ნაწილი X: ნიტრატის შემცველობა ბოსტნეულის და ბოსტნეულის პროდუქტების HPLC / IC მეთოდით
  • TS EN 12014-4 საკვები პროდუქტები - ნიტრატის და / ან ნიტრიტის შემცველობის განსაზღვრა - ნაწილი X: Ion გაცვლით ქრომატოგრაფიული (IC) მეთოდი ნიტრატისა და ნიტრიტის განსაზღვრა ხორცპროდუქტების