ქიმიური ანალიზი

ქიმიური ანალიზი
ქიმიური ანალიზი

სურსათის ტექნოლოგიები ვითარდება და ეს მოითხოვს უფრო ეფექტურ საკონტროლო სისტემას საკვებზე, ვიდრე ოდესმე. საკვები პროდუქტების წარმოებისას გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები. როგორც წარმოება იზრდება, ახალი ტექნიკისა და მანქანების განვითარება გარდაუვალია. საკვები არ უნდა შეიცავდეს მავნე ნივთიერებებს და უნდა მომზადდეს ჯანმრთელობისათვის შესაფერისი პირობებისა და პირობების შესაბამისად. მნიშვნელოვანია არა მარტო საკვები პროდუქტების წარმოება, მომზადება და დამუშავება, არამედ შენახვა, შენახვა, ტრანსპორტირება და წარმოების შემდეგ ბაზარზე განთავსება. ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის პირობების დაცვის მიზნით, ამ მიმართულებით მრავალრიცხოვანი სამართლებრივი რეგლამენტი ამოქმედდა, ტესტირებისა და ანალიზის მეთოდები შემუშავებულია და სტანდარტების დამკვიდრება ხდება ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციების მიერ.

განზრახ ან არასასურველი შეცდომები და არასწორი ნაბიჯები ხელს უშლის სასურსათო პროდუქტების გაუარესებას და სამომხმარებლო ჯანმრთელობას და ინტერესებს. ამიტომ, საკვები პროდუქტებისა და მასთან დაკავშირებული ყველა საქმიანობა უნდა ეფექტურად კონტროლირებადი და მონიტორინგი. სურსათის კონტროლი დღეს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სახელმწიფო პოლიტიკა გახდა და ხორციელდება. სურსათის კონტროლი ხორციელდება რიგი საჯარო თუ კერძო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების, პროფესიული ჯგუფებისა და კომპეტენტური ლაბორატორიების მიერ.

სურსათის ანალიზის სამსახურების ლაბორატორიები აკრედიტებულია TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი პირობების შესაბამისად, სატესტო და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციის შიდა და უცხოური აკრედიტაციის ორგანიზაციებისგან. ეს ლაბორატორიები შეესაბამება ზოგადად მიღებული და მიღებული ტესტირების მეთოდებს და ტესტირების კრიტერიუმებს.

გარდა ამისა, იგი მოქმედებს მრავალი ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გაზომვის, ანალიზის, ტესტირებისა და შეფასების კვლევების შესაბამისად. ამგვარად, სისტემური და სამეცნიერო კვლევების ლაბორატორიები უფრო საიმედო და მიუკერძოებელ მომსახურებას აწვდიან და მათი ანგარიშები მთელ მსოფლიოში მიიღება.

ავტორიზებული ლაბორატორიები ქიმიური ანალიზის ფარგლებში ასობით სხვადასხვა ზომის, ტესტების, ანალიზისა და შეფასებების ჩატარებას ახდენენ. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მაგალითი. ქიმიური ანალიზი არ შემოიფარგლება.

 

 

ქიმიური ანალიზის მაგალითები

მწარეობის განსაზღვრა (კრეისი)

ქლორი ანალიზი (ფქვილებში)

ალდეჰიდის განსაზღვრა (გ.კ)

Chromium (Cr + 6) განსაზღვრა

ალკალინის განსაზღვრა

ჰეპატიტის ვირუსის გამოვლენა მშრალი და ნახევრად გამხმარი პომიდორით

ალკოჰოლური შემცველობის განსაზღვრა (დისტილაცია)

ალკალინის განსაზღვრა ნაცარი (ქოხში)

ალკოჰოლში შეუღწევი ნივთიერებების განსაზღვრა

მეტაბოლური ენერგიის განსაზღვრა (ცილა, ცხიმი, სახამებელი, შაქარი)

ალკოჰოლური ხსნარის ამონახსნის განსაზღვრა

ხილის შემცველობის განსაზღვრა (პულპ)

ანტიბიოტიკურ ძიება (ელისა)

მინერალური ზეთის ძებნა

მჟავას / თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავის (FFA) განსაზღვრა

მონო ნატრიუმის გლუტამატის ანალიზი (HPLC)

აზოტის შემცველობის განსაზღვრა

სახამებელი ანალიზი

ბენზინის განსაზღვრა

ნიტრატის განსაზღვრა (სპექტროფოტომეტრიული)

მცენარეთა ზრდის რეგულატორის განსაზღვრა (გ.კ)

ჟანგბადის განსაზღვრა (წყალში)

ძიება მცენარეული ზეთი (რძე და რძის პროდუქტები)

ორგანული / ორგანული ნივთიერებების განსაზღვრა

ბორის მჟავა (ბორაქსი) ანალიზი

პარაფინის ტესტი (HPLC)

საღებავების სიწმინდის განსაზღვრა (თითოეული საღებავისათვის)

ცილების და ნედლი ცილების განსაზღვრა

ბრომიტის განსაზღვრა (წყალში)

სისუფთავის ანალიზი (ქრომატოგრაფიული)

უხსნად მინარევების განსაზღვრა

ცელულოზისა და ცელულოზის განსაზღვრა

დიეტური ბოჭკოების განსაზღვრა

სულფიტის განსაზღვრა

ნაცრისფერი უცხოური საკითხების ნაცრის განსაზღვრა (%)

ეძებენ სეზამის ზეთს

ფენოლის ნივთიერებების განსაზღვრა

სათესლე ზეთების განსაზღვრა (ECN42 განსხვავება) (გარდა ცხიმოვანი მჟავის შემადგენლობისა)

ფორმალდეჰიდის ძებნა (კლასიკური)

სულ მყარი ხსნარის განსაზღვრა (აორთქლების ნარჩენები)

ფრაგმანინის განსაზღვრა

საერთო სიხისტე (სპექტროფოტომეტრიული)

Raw პროტეინის ანალიზი

არასტაბილური ეთერის ექსტრაქტის განსაზღვრა

ჰისტამინის ანალიზი (ელისა) (თევზი, დაკონსერვებული თევზი, გაყინული თევზი)

ეთერზეთების არსებითი კომპონენტების განსაზღვრა

ჟელატინის ძიება

ვიტამინის ანალიზი (თითოეული ვიტამინისთვის) HPLC

კალციუმის (titrimetric) განსაზღვრა

ნავთობისა და ნედლი ნავთობის განსაზღვრა

ნახშირორჟანგის განსაზღვრა (CO2)

ზედაპირული ნივთიერებების განსაზღვრა (MBAS) (შიდა წყლებში)