სიბლანტის განსაზღვრა

სიბლანტის განსაზღვრა
სიბლანტის განსაზღვრა

ზოგიერთი თხევადი საკვები, როგორიცაა ზეთები, თაფლი, კეტჩუპი, ჯემი, წვენები ან სიროფი, სხვა სითხეების ნაკადი უფრო ნელა. სურნელოვანი ნივთიერებების სითხეებისადმი დამოკიდებულება ფიზიკურად ერთგვაროვან სტრუქტურასთან ერთად სიბლანტედ ეწოდება. ანუ, თხევადი მასალების წინააღმდეგობის გაწევის ხარისხი ძალის გამოყენების წინააღმდეგ შემოდის, ვლინდება სიბლანტე.

სხვადასხვა მეთოდები და მოწყობილობები შემუშავდა ჰომოგენური სითხეების სიბლანტის შესაფასებლად. მაგალითად, სიბლანტის გაზომვის ერთ-ერთი საშუალება შეიძლება იყოს სიბრტყეობის განსაზღვრა, რომლის სიხშირეც ვერტიკალური მილის მეშვეობით ხდება. გარკვეული რაოდენობის თხევადი მილის გატარების დრო მიუთითებს ამ სითხის სიბრტყეზე. სტაბილური სითხის გავლით მრგვალი ობიექტის დაჩქარება ასევე იძლევა ამ სითხის სიბლანტეს.

სიბლანტე არის მოკლედ სითხეების თვისება. განისაზღვრება, როგორც სითხეების წინააღმდეგობა და შიდა ხახუნის წინააღმდეგობა. თხევადი მოლეკულები slide თავზე ერთმანეთს და ცდილობენ, რათა მათ თავიდან ასაცილებლად სიჩქარე ნათესავი ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, ხახუნება ხდება მოლეკულებს შორის. თუ ეს უთანხმოება მცირდება, სითხეების flowability იზრდება, ანუ მათი სიბლანტის შემცირება. ტემპერატურა ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს სიბლანტეზე. უფრო მაღალი ტემპერატურა, სითხეების ქვედა სიბლანტე. მეორეს მხრივ, უმაღლესი წნევა, უფრო მაღალია სითხის სიბლანტე. როგორც ზეწოლა იზრდება, თხევადი ნივთიერებების რაოდენობა მცირდება და მოლეკულების გადაადგილება რთულია.

ნებისმიერი სითხის სტრუქტურის შეფასებისას, ამ სითხის სიბლანტე განისაზღვრება სიბლანტის დახმარებით. მაგალითად, სითხეების, როგორიცაა მინერალური ნავთობის ან ქიმიური ნივთიერებების მილსადენების ტრანსპორტირებისას, მნიშვნელოვანია ამ სითხის სიბლანტე. თუ სიბლანტის დაბალია, ტუმბოს ეფექტურობა მცირდება და სიჩქარე მცირდება.

სითხეების სიზუსტის განსაზღვრა ასევე ხორციელდება ფიზიკური ანალიზის ფარგლებში უფლებამოსილი ლაბორატორიებში. ამ კვლევაში შედგენილია შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გაცემული სტანდარტები. ზოგადად მიღებული ტესტი მეთოდები და ტესტი კრიტერიუმები ასევე შეესაბამება.