სუდა ხსნადი ფერფლის ტუტიანობა განსაზღვრა (KOH დენომინირებული)

ალკალინით განსაზღვრა წყლის ხსნადი ასში (KOH ტიპი)
ალკალინით განსაზღვრა წყლის ხსნადი ასში (KOH ტიპი)

წყალში ხსნადი ნაცრის ფხვნილის განსაზღვრის მიზნით, მთლიანი ნაცარი წყლის ხსნადი ნაწილი ლაბორატორიაშია შესაბამისი მჟავის გამოყენებით შესაბამისი მაჩვენებლის გამოყენებით. ალკალინობის მაჩვენებელი აღინიშნება ჰიდროქლორინის მჟავას, რომელიც საჭიროა 100 გრამიანი მშრალი ნიმუშის ნიმუშისათვის, ან კალიუმის ჰიდროქსიდის წონის მიხედვით, რომელიც დამზადებულია მშრალი ნიმუშის ნიმუშში. შედეგი აჩვენებს თუ არა ტუტე კარბონატები საკვებში, ანუ, თუ რამე არ არის დამატებული საკვები.

ჩაის ნიმუშში პირველად გამოიყენება წყლის შემორბირებული ნაცრის ნაშთების განსაზღვრისას, მთლიანი ნაცარი განსაზღვრა, წყლის ხსნადი ნაცარი განსაზღვრა და წყლის შეუღლების ნალექების განსაზღვრა. წყალში ხსნადი ნაცრის მტვრის ხსნარის განსაზღვრა ხორციელდება წყალში ხსნადი ნალექების განსაზღვრის ფილტრაციის გამოყენებით და წყლის შეუღლების ნალექების განსაზღვრაში. ანალიზის დროს, წყალში ხსნადი ნაღმტყორცნიდან მიღებული ფილტრატი ტიტრირებულია ჰიდროქლორინის მჟავის ხსნარით მეთილორანგის ინდიკატორის გამოყენებით.

ამ ანალიზის შედეგად მიღებულ ფასეულობებს მნიშვნელოვანია თურქეთის სასურსათო კოდექსის შავი თეა კომუნიკეში ფიზიკური და ქიმიური კრიტერიუმების განსაზღვრა (კომუნიკე no: 2015 / 30).

ზემოხსენებული გამჟღავნებით, წყალში ხსნადი მტვრის წყალში უნდა იყოს ყველაზე დაბალი 1 და ყველაზე მაღალი 3 შავი ჩაი, შავი ჩაი (ფილტრი ტომარა), მწვანე ჩაი და მწვანე ჩაი (ფილტრი ტომარა). ლაბორატორიებში ჩატარებული ანალიზის შედეგად მიღებული ღირებულება ამ კრიტერიუმთან შედარებულია და იტყობინება.

ფიზიკური ანალიზის ფარგლებში ასევე შავი ჩაის წყალში ხსნადი ნაცარი განსაზღვრავს სათანადო ლაბორატორიებში. ამ კვლევებში მოყვება ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტები. წყლის ხსნადი შავი ჩაის შემცველობის განსაზღვრისას შემდეგი სტანდარტი შეესაბამება:

  • TS 1567 თეა - წყალმცენარის განსაზღვრა წყლის ხსნადი ნაცარი