ხილი წონა კურსი განსაზღვრა

ხილის წონის თანაფარდობის განსაზღვრა
ხილის წონის თანაფარდობის განსაზღვრა

არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ხილის განვითარებაზე და საბოლოოდ ხილის ზომაზე, განსაკუთრებით pollination, fertilization და ხილის კომპლექტი. სხვადასხვა ხილის ჯიშებში, ნაყოფის ყველა ან სხვადასხვა ნაწილაკები პერიოდულად შეამოწმებენ ხილის განვითარებას. ხილის განვითარებით, გამოირჩევა მრავალი თვისება, როგორიცაა მოცულობა, წონა, მშრალი ნივთიერებების რაოდენობა, ცილების, ცხიმებისა და ნაცარი შემცველობის ვარიაციები და ხილის ზოგიერთი ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების დაგროვება. ხილის ზრდის მონიტორინგი ხორციელდება ხილის სიმაღლისა და სიმაღლის გაზრდით. მიუხედავად იმისა, რომ ხილის განვითარება მიმდინარეობს, ყურადღება უნდა მიაქციოს იმავე სახეობის ნაყოფს, იგივე განვითარების პერიოდში. სინამდვილეში, ხილის განვითარება განსხვავებულია რბილი თესლის ნაყოფსა და რთულ თესლის ნაყოფში.

ხილის განვითარების ჯიშების, ეკოლოგიური პირობების, კლიმატური პირობების და წლების შედეგების მიხედვით განსხვავებები ასევე მნიშვნელოვანია ხილის განვითარებაში. ყველა ეს ფაქტორი უშუალოდ ხილს იწვევს.

ეს არის დიდი შესაძლებლობა, რომ 150, ერთ-ერთი საკვები ჯიშის ჯიშის ჯიშები, იზრდება ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი ქვეყანაა ხილის წარმოებაში. ყოველ სეზონზე ყველა სახის ხილი მზადდება ყველა რეგიონში. ამ საკითხს მხარს უჭერს სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სამინისტრო. თუმცა, ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოს ხილის წარმოების მხოლოდ 3% -ს შეესაბამება. ხილის მზარდი სწრაფად იზრდება, არა მარტო ტრადიციული ფერმერები, არამედ მსხვილი კომპანიები ხილის მზარდი ინვესტიციების ჩადებას. თუმცა, ეს არ არის მხოლოდ აუცილებელი პროდუქციის გაზრდა, არამედ ხარისხიანი წარმოება. ხარისხის ყველაზე ნათელი თვისება ხილის წონის თანაფარდობაა. მისი არომატის გარდა, ხილი უნდა იყოს სრული და ხორციანი.

ანალიზს განსაზღვრავს ხილის წონის თანაფარდობა ხორციელდება უფლებამოსილი ლაბორატორიებში ფიზიკური ანალიზის ფარგლებში. ამ ანალიზის დროს, ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტებისა და ზოგადი ტესტის მეთოდები მოჰყვება. ამ გზით ლაბორატორიები საიმედო და მიუკერძოებელ შედეგებს მიაღწევენ.