მშრალი veya ხმელი ხილი veya კრემი კურსი განსაზღვრა

ხმელი ან ხმელი ხილის ან კრემის შეფასება
ხმელი ან ხმელი ხილის ან კრემის შეფასება

როგორც ხილის ნაყოფის წყლის შემცველობა მცირდება, ამ ხილის ზომა და მოცულობა მცირდება და ნახშირწყალბადების კოეფიციენტი იზრდება. ამგვარად, გრამზე თითო კალიუმის ოდენობა უფრო მაღალია, ვიდრე ახალი ხილი. ექსპერტები ურჩევენ გამხმარი ხილის მიღებას მისაღები თანხებით, ამიტომ ჩამოსვლა არ არის კარგი. თუ მოხმარებული ძალიან ბევრი, იგი არღვევს სხეულის ინსულინის წინააღმდეგობას და იწვევს სიმსუქნეს. კერძოდ, რეკომენდებულია პროდუქციის მოხმარება, რომელიც შაქრის დროს არ დაამატეთ შაქარს.

გამხმარი ხილისა და ახალი ხილისაგან განსხვავება საშრობი პროცესის დროს წყლის დაკარგვაა. საშრობი პროცესის დროს, ხილი დაკარგავს 90% წყალს. ხილიც დაკარგავს ვიტამინს თუმცა, ის იცავს ყველა მინერალს, გარდა ვიტამინის C.

ახალი ხილის ტენიანობა მცირდება და მათი სუნი და საკვები ღირებულებები ინახება. მეორეს მხრივ, როგორც ნაყოფის ზომა და მოცულობა მცირდება საშრობი პროცესით, ასევე სატრანსპორტო და შენახვის პროცესებიც ადვილია.

კვების მრეწველობაში, საშრობი არის მეთოდი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში გამოიყენება კვების პროდუქტების დასაცავად. ხმელი ნაყოფი, მაგალითად, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში რჩება სტაბილური. იმის გამო, რომ წყლის რაოდენობას შეიცავს ისინი დაბალია, მიკროორგანიზმები, რომლებსაც შეუძლია გააფუჭოს ხილი, ვერ განავითარებს და გამრავლებს.

ჩვეულებრივი მეთოდებით დამუშავება ხდება მზის გარეთ. მაგრამ დღეს, გამოვლინდა, რომ მზის დამუშავების პროცესი არ არის ძალიან ჯანსაღი და მრავალი სხვადასხვა მეთოდი იქნა გამოყენებული.

ხმელი ხილი ორივე ჯანმრთელი და მდიდარია კვების ღირებულებებით. ეს არის მოთხოვნა შიდა და უცხოურ ბაზრებზე.

გამხმარი ან ხმელი ნაყოფის განსაზღვრის კვლევა ჩატარდება ფიზიკური ანალიზის ფარგლებში უფლებამოსილი ლაბორატორიებში. ამ კვლევების დროს აკმაყოფილებს ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტები. ამავე დროს, ზოგადად მიღებული ტესტირების მეთოდები და ტესტირების კრიტერიუმები მოყვება და საიმედო და ობიექტური შედეგები მიიღება.