გაყინვას საწყისი განსაზღვრა

გაყინვის წერტილის განსაზღვრა
გაყინვის წერტილის განსაზღვრა

კერძოდ, წყლით შერევა ძალიან ხშირია. გაყინვის წერტილის ანალიზი მნიშვნელოვანია თაღლითობის გამოვლენისა და წყლის დასმის განსაზღვრის თვალსაზრისით. თუ წყალი დაემატა ახლად რძის რძეში, არ შეიცავს კონსერვატიულ დამატებით, ეს არის ყველაზე ადვილად გამოვლენილი ყინვის წერტილი განსაზღვრა.

გაჟღენთილი წყალი მნიშვნელოვნად ამცირებს ნულს გრადუსამდე. რძის კომპოზიცია შეიცავს ლაქტოზას და მინერალურ ნივთიერებებს ფაქტობრივი გადაწყვეტის სახელმწიფოში. ამ ნივთიერებების გამო რძისგან გაცილებით დაბალია, ვიდრე წყალი. რძის გაყინვის ხარისხი დაახლოებით მინუს 0,55.

რძის შემცველობისას შეკუმშული ნივთიერებების რაოდენობა მცირდება და ამ შემთხვევაში რძის გაყინვის წერტილი ოდნავ იზრდება. თუ რძის მჟავიანობა იზრდება, ეს გაზრდის ხსნად ნივთიერებებს რძის და გაყინვის წერტილი რძის მცირდება. როდესაც შაქარი, სოდა და სხვა მსგავსი დნობის ნივთიერებები დაემატება რძეს, გაყინვის წერტილი მცირდება.

ყველა ამ ინფორმაციის ირგვლივ შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი განზოგადება: რძის გაყინვის წერტილი უფრო ნულოვანია, უფრო მეტ წყალს ემატება რძე. სპეციალური ხელსაწყოები, რომელსაც ეწოდება cryoscopes გამოიყენება, რათა დადგინდეს გაყინვა წერტილი რძე.

კერძოდ, რძის გაყინვის წერტილის განსაზღვრის ანალიზი ხორციელდება TS EN ISO / IEC X სტანდარტის მიხედვით შიდა და უცხოური აკრედიტაციის ინსტიტუტების მიერ აკრედიტებულ ლაბორატორიებში. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ანალიზის შედეგები საიმედო და ობიექტურია, ლაბორატორიები შეესაბამება შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გაცემულ სტანდარტებს. გაყინვის რძის განსაზღვრის სტანდარტი შემდეგია:

  • TS EN ISO 5764 რძე - გაყინვის წერტილის განსაზღვრა - Thermistor cryoscope method

ეს სტანდარტი წარმოადგენს რძის ხარისხის განსაზღვრის სტანდარტულ პროცედურას. ამ კონტექსტში, გაყინვის წერტილის განსაზღვრა გამოიყენება იმის დასადგენად, შეესაბამება თუ არა რძე წყალთან ერთად.