რატომ Biz

რატომ?
რატომ?

ჩვენს ქვეყანაში ლაბორატორიული მომსახურების ბევრი კომპანია არსებობს. თუმცა, კერძო თუ სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ ლაბორატორიების მომსახურებას ითხოვენ, სწორად არიან შეშფოთებული იმის შესახებ, თუ რამდენად საიმედოა ეს ლაბორატორიები, რამდენად მაღალი ხარისხისა და სწრაფი შედეგები არსებობს და სად არიან ტექნოლოგიური განვითარება.

პრაქტიკაში ლაბორატორიებში კლასიფიკაცია არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ლაბორატორიული პრეტენზია კარგი ლაბორატორიებია, არ არსებობს მკაფიო კრიტერიუმები, რათა დაამტკიცონ თავიანთი სტატუსი. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ლაბორატორიის შერჩევისას დამკვირვებელი და რამდენიმე ქულის შეფასებისას შეუძლია მოგვცეს ლაბორატორიის შერჩევისას.

მაგალითად, თუ ლაბორატორიამ მოიპოვა TS EN ISO / IEC 17025 სერტიფიკატი, იგი ასრულებს თავის საქმიანობას ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციის ზოგადი მოთხოვნების შესაბამისად. ჩვენს კომპანიას აქვს EuroLab TS EN ISO / IEC 17025 სერტიფიკატი.

თუ ლაბორატორია აქვს მომზადებული, გამოცდილი და გამოცდილი პერსონალი, ეს ნიშნავს, რომ იგი ასრულებს სწრაფ, ზუსტ, საიმედო და ხარისხიან ტესტირებას, გაზომვას, ანალიზს და კალიბრაციას. ჩვენი კომპანია ევროლაბს აქვს ძლიერი მენეჯერი და თანამშრომელი.

თუ ლაბორატორია იყენებს თანამედროვე და სახელმწიფო- of-the- ხელოვნების იარაღები და მეთოდები და მჭიდროდ მიჰყვება მსოფლიოს ინოვაციებსა და განვითარებას, მისი მუშაობა მისცემს ასეთ ზუსტ და ზუსტ შედეგებს. ტექნოლოგიური განვითარების მიღმა ყოფნის გარეშე აუცილებელია ახალი ტექნოლოგიური დანადგარები და დროულად გამოიყენოს და გამოიყენოს ახალი მეთოდები. ჩვენი კომპანია ევროლაბს აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა, რომელიც არ ეცემა ეპოქის უკან.

ლაბორატორიამ უნდა შეასრულოს მომხმარებელთა მოლოდინი პირველად, ყოველ ჯერზე და დაუყოვნებლივ, მხოლოდ დროში. EuroLab მომხმარებელს არ აძლევს საშუალებას, რომ ამ საკითხში ახალი კვლევების მოძიება, რაც ოქროს ძირითადი თვისებებია.

ამ მიზეზების გამო, EuroLab არის პიონერი და პირველი სასურველი ლაბორატორია სექტორში.