მისია ve ხედვა

მისია და ხედვა
მისია და ხედვა

ჩვენი მისია, როგორც EuroLab ასეთია:

 • საწარმოებისა და საჯარო და კერძო ინსტიტუტების მიერ კვლევებისა და განვითარების კვლევების სხვადასხვა დარგში მოთხოვნილი ტესტები, გაზომვები და ანალიზი, მოწინავე აპარატურით და უახლესი ტექნოლოგიური მეთოდებით.
 • იყოს საერთაშორისოდ აღიარებული ლაბორატორია თავისი განათლებული, გამოცდილი და კვალიფიციური კადრებით, ინფრასტრუქტურით და ლაბორატორიული საშუალებებით.
 • იმისათვის, რომ დაიცვას მსოფლიოში ტექნოლოგიური განვითარება და მიზნად ისახავს პერსონალის მენეჯერების და თანამშრომლების უწყვეტ განვითარებას.
 • იმისათვის რომ გაეცნოთ, რომ მუდმივად ხელახლა განაახლებს და აუმჯობესებს თავის თავს ტექნიკური თვალსაზრისით და ემსახურება თავის მომხმარებელს მომსახურებას დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და კონფიდენციალური მიდგომა.
 • უზრუნველვყოთ ორგანიზაციებისათვის სწრაფი, დროული და მაღალი ხარისხის გაზომვისა და ანალიზის მომსახურება, შესაბამისი მეთოდებით, მოწყობილობებით და გამოცდილი პერსონალით და კარგი პროფესიონალური სამუშაო და ტექნიკური პრაქტიკით.
 • მეცნიერებისა და ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტების ახალი ჰორიზონტების გახსნის მიზნით
 • ყველა ჩვენს საქმეებში ტესტირებისა და კალიბრაციის ლაბორატორიის კომპეტენციისათვის TS EN ISO / IEC 17025 ზოგადი მოთხოვნების შესაბამისად
 • პირობების უზრუნველყოფა ტესტირების, გაზომვის, ანალიზისა და დაკალიბრების მომსახურებაში ჩვენი კომპეტენციის დასადასტურებლად

ჩვენი ხედვა, როგორც EuroLab ასეთია:

 • შეიქმნას მდგრადი ინფრასტრუქტურები, რომლებიც საშუალებას მისცემს კვლევასა და კვლევებს ახალი ტექნოლოგიებისა და სამეცნიერო კვლევების განვითარებაში
 • მონაწილეობა მიიღონ პროექტებში, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ სფეროში საყოფაცხოვრებო და საგარეო თანამშრომლობის გაძლიერებას, რაც ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას და ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.
 • პიონერად და სასურველ ლაბორატორიაში ყველა სფეროში ჩვენ ვაპირებთ ადგილობრივ და უცხოურ სექტორებში
 • ლაბორატორიული კვლევები სექტორში მოვიდეს პირველი და პრიორიტეტული კომპანია
 • კონკურენტებზე ზრუნვა და ყოველთვის ცდილობენ თავიანთ წინსვლას და დამყარებულ, გრძელვადიანი საქმიანი ურთიერთობის დამყარებას მომსახურების მიმწოდებლებთან