ხარისხი ჩვენი პოლიტიკა

ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა
ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა

ჩვენი კომპანია EuroLab, როგორც პირველი ხარისხის ჩვენი ხარისხის პოლიტიკის, TS EN ISO / IEC 17025 გამოცდა და კალიბრაციის ლაბორატორიები შეესაბამება კომპეტენციის სტანდარტების ზოგად პირობებსა და OSAS აკრედიტაციის სამსახურს ავსტრიის აუდიტს და გადაეცა TS EN ISO / IEC 17025 სერტიფიკატი. ამ კონტექსტში, ჩვენი კომპანია განაგრძობს საქმიანობას მუდმივად გააუმჯობესოს და გააუმჯობესოს ეფექტურობა.

ჩვენს კომპანიას გააჩნია თანამედროვე ტექნოლოგიური გამოცდა, გაზომვა და ანალიზის აღჭურვილობა, არა მარტო საწარმოების ტესტირებისა და ანალიზის საჭიროებების დაკმაყოფილება, არამედ როგორც სამეცნიერო კვლევა, განვითარება, ტრეინინგი და გაზომვის ცენტრი შიდა და უცხოურ პროექტებს მხარს უჭერს.

TS EN ISO / IEC 17025 სტანდარტი შეიცავს ლაბორატორიების კომპეტენციის აღიარების მოთხოვნებს, რომლებიც უზრუნველყოფს შერჩევის, ტესტირების, შეფასების, ანალიზისა და დაკალიბრების მომსახურებას. ეს სტანდარტი ასევე მოიცავს მოთხოვნებს ტესტირების, გაზომვის, ანალიზისა და კალიბრაციის ადეკვატურობისათვის, რომელიც შესრულებულია ლაბორატორიული განვითარებული მეთოდებით, რომლებიც არ შეესაბამება სტანდარტებს.

ევროლაბმა გააგრძელა საქმიანობა მისი რეპუტაციისა და რეპუტაციის დაცვისა და გაზრდის პრინციპით მისი შექმნის დღიდან 2010- ში. ჩვენი კომპანიის მიერ განსაზღვრული ხარისხის პოლიტიკა მოიცავს:

  • მომხმარებელთა და თანამშრომლების კმაყოფილების გაზრდა
  • ლაბორატორიული მომსახურების თვალსაზრისით ლაბორატორიული მოლოდინების მომსახურების გაწევა
  • მუდმივად გააუმჯობესოს მომსახურების ხარისხი
  • უზრუნველყოს ჯანსაღი და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს თანამშრომლებისათვის
  • თანამშრომელთა ტექნიკური, მართვისა და ქცევითი უნარ-ჩვევების განვითარება
  • ტექნოლოგიური დანადგარების, მასალების და მეთოდების გამოყენება, რათა მიაღწიოს მაღალ ხარისხს ტესტი, გაზომვა, ანალიზი და დაკალიბრების ხარისხი
  • შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ მიღებული ტესტისა და ანალიზის მეთოდების გამოყენება და ამ მიმართულებით განვითარებული მოვლენები
  • მომხმარებელთა ინფორმაციის დაცვა, მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი და მოქმედება ბიზნეს ეთიკის შესაბამისად
  • უნდა იყოს მგრძნობიარე ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის შესახებ
  • კომპანიის ღირებულებების დაცვა და ამაღლება

ევროლაბში ჩვენი კომპანია არის ორგანიზაცია, რომელიც მოქმედებს ხარისხის პოლიტიკის ჩარჩოებში და ამგვარად ასრულებს მის სამუშაოებს.