სოფლის მეურნეობის ve საკვები

სოფლის მეურნეობა და საკვები
სოფლის მეურნეობა და საკვები

სოფლის მეურნეობისა და კვების სექტორში, ნიადაგის ნაყოფიერების წყლის ეფექტურობის, სასუქის მეთოდები, გენეტიკური მახასიათებლები თესლი, თესლი ჯანმრთელობის, პროცესის დაწყების თესლი ტესტირება და მრავალი სხვა ძალისხმევა, სასწავლო პროდუქცია, კოლექცია, ინახება, გაიგზავნება მდე შევა სამომხმარებლო სახლში გამოიწვიოს ბევრი პროცესების და გიგანტური ჯაჭვის ჩნდება.

ამ პროცესებში თითოეული ეტაპი თავისი ეფექტურობა, რისკები, ხარისხი და საიმედოობაა. სოფლის მეურნეობა და საკვები უზარმაზარი ინდუსტრიაა და მოითხოვს ადამიანთა სიცოცხლეში პასუხისმგებლობების ფართო სპექტრს არა მარტო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკების თვალსაზრისით, არამედ გარემოს დაცვისგან გლობალური დათბობისა და კლიმატის ცვლილებისთვის. იგი მოითხოვს სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებას, სხვადასხვა მეთოდების გაზომვას და ტესტირების, ანალიზისა და შეფასების კვლევების რეალიზაციას.

მომხმარებელთა გაცილებით უფრო გააზრებული, ვიდრე ადრე, და რთული და რთული სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მწარმოებლებსა და ფირმებს მეტი ადამიანის ჯანმრთელობის და გარემოს მდგომარეობა.

დღესდღეობით ადამიანთა ფუნდამენტური უფლებაა საიმედო საკვების მიღება. ადამიანებს სურთ ჯანსაღი ცხოვრება და მიიღონ ადექვატური და საიმედო საკვები მდგრადი გზით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოს სურსათის უვნებლობა, ანუ, ყველა მავნე ორგანიზმში არის მისაღები ან საერთოდ. ამის მისაღწევად საჭიროა ყველა პროცესის მონიტორინგი და აუცილებელი ზომების მიღება დაწყებული სათესლეში საკვებიდან მოხმარებისთვის. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ თავიდან იქნას აცილებული საკვები რისკები.

კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შესამცირებლად საჭიროა თანამედროვე მონიტორინგის პროგრამები, როგორიცაა კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა და კარგი ცხოველური მეცხოველეობის პრაქტიკა საჭიროა უზრუნველყოს მრავალფეროვნებისა და რაოდენობით სოფლის მეურნეობაში წარმოებული საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამავდროულად, საჭიროა ახალი მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება საკვების შენახვისა და შენახვისა და სატრანსპორტო და საცალო მომსახურებებში სურსათის უვნებლობის ზარალის მინიმიზაციის მიზნით.

გარდა ამისა, ყველა საქმიანობა უნდა ეფუძნებოდეს არსებული სამართლებრივი რეგულაციებისა და შიდა და უცხოური ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ სტანდარტებს.