საიზოლაციო ტესტი

საიზოლაციო ტესტი
საიზოლაციო ტესტი

საწარმოში, ელექტროენერგიით განლაგებული სექციები და ის, რომლებიც არ არის, ერთმანეთისგან უნდა გამოეყო საწარმოს საიმედოობისა და მდგრადობის თვალსაზრისით. სათანადო იზოლაცია მნიშვნელოვანია დასაქმებულთა უსაფრთხოებისა და საწარმოს საკუთრების უსაფრთხოებისათვის. გარდა ამისა, ყველა ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა უნდა ჰქონდეს სრული იზოლაცია.

საიზოლაციო ტესტის ან საიზოლაციო ტესტირება ასევე იწოვება. საიზოლაციო გამოცდა არის გაზომვის მიმდინარეობა, რომლის საშუალებითაც ხდება პირდაპირი მიმდინარე ძაბვის გამოყენება საიზოლაციო მასალებზე. შემდეგ საიზოლაციო მასალის წინააღმდეგობის გაანგარიშება იზომება მიმდინარე და ძაბვის მიხედვით.

საიზოლაციო ტესტი არის ტესტების, სატრანსფორმატორო და ელექტრო მოწყობილობების საიზოლაციო ნაწილების გამოცდა და ელექტროძრავებისა და გენერატორებისათვის. უმაღლესი იზოლაციის წინააღმდეგობა, უსაფრთხო ელექტრული ან ელექტრონული სისტემა. თუ საიზოლაციო რეზისტენტობა დაბალია, მოწყობილობები არ უნდა ხორციელდებოდეს ოპერაცია და ინსულირების მასალა უნდა შეიცვალოს.

საიზოლაციო რეზისტენტობის ტესტები აუცილებელი გამოცდაა ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოებისა და მომსახურების ეტაპებში. საიზოლაციო მასალა წარმოადგენს მასალებს, რომლებიც ელექტროენერგიას არ აგზავნიან გარემოს. სინამდვილეში, ყველა ნივთიერება არის გამტარებელი, მაგრამ მათი მოთმინების ლიმიტები განსხვავებულია. ანუ, თითოეულ ნივთიერება აქვს საიზოლაციო წინააღმდეგობას. ამ მწვავეზე ელექტროენერგიის გამომუშავებისას იგი მოქმედებს როგორც დირიჟორი, ანუ იწყება ელექტროენერგიის წარმოება.

საიზოლაციო ტესტებში, რომელიც განხორციელებულია უფლებამოსილი ლაბორატორიებით, მუდმივი ძაბვა მიმართავს სისტემას, რომლის წინააღმდეგობის გაწევაც იზომება და გამოყენებული მიმდინარეობა იზომება. ამ ძაბვისა და მიმდინარე თანაფარდობის გამოყენებით გამოითვლება ამ მასალის იზოლაციის წინააღმდეგობა.

სხვადასხვა მეთოდები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იზოლაციის ტესტებში ლაბორატორიებში. თუმცა, შედეგები შეფასდება შესაბამისი სამართლებრივი რეგლამენტისა და გამოქვეყნებული სტანდარტების შესაბამისად.

 

თუ შედეგები მაღალია, გაზომილი იზოლაცია კარგია. მაგრამ თუ ეს დაბალია, აუცილებელია ეჭვი, რომ იზოლაცია საიმედოა.