ხმაური რუკა ფორმირების

ხმაურის რუკების შექმნა
ხმაურის რუკების შექმნა

ხმაურის რუკების შექმნა

გეგმები ან სექციები, სადაც აკუსტიკური ინფორმაცია (ხმის ინტენსივობა და სიხშირე მონაცემები) კონკრეტული ტერიტორიის ან ფართობის ან გარემოსთვის დეტალურად არის გამოხატული ამ სისტემაში მოსახვევებში, შეღებვა სისტემაში და რიცხვითი მნიშვნელობით, რომელსაც ხმაური რუკები ეწოდება.

გარემოს დაცვისა და სატყეო მეურნეობის სამინისტროს მიერ გარემოსდაცვითი ხმაურის შეფასებისა და მართვის დებულება გამოქვეყნდა 2010- ში. ეს დებულება ეფუძნება ევროკავშირის მიერ გამოცემული დირექტივა 2002 / 49 / EC.

აღნიშნულმა დებულებამ გააცნო სტრატეგიული ხმაური რუკების მომზადებისა და სამოქმედო გეგმების მომზადების რიგი სამართლებრივი სანქციები. რეგლამენტის თანახმად, ხმაურიანი რუკები უნდა მომზადდეს იმისათვის, რომ აჩვენოს თუ არა ლიმიტის ღირებულებები. ამ რუკებმა უნდა აჩვენონ იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც დაზარალდნენ და ამ ტერიტორიაზე არსებული ბინადრობის რაოდენობა. იგი ასევე უნდა მოიცავდეს მონაცემებს მიმდინარე ან მომავალი ხმაური სიტუაციის შესახებ. ხმაურის რუკები უნდა მომზადდეს ფართის შესაბამისი რუკის მიხედვით, რომელიც გამოიყენება ამ ხმაურის შესაბამისი ინდიკატორების გამოყენებით.

რეგლამენტის თანახმად, საწარმოები, სემინარები, ქარხნები, გასართობი ადგილები და პორტის ოპერატორები პასუხისმგებელნი არიან კომპეტენტური ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე იმუშავებენ იმ ადგილებში, სადაც ისინი მოქმედებს ხმაური რუკების მომზადებაზე.

ხმაურის რუკები და ამ ხმაურის ინდიკატორების განახლება გამოიყენება რეგლამენტის დანართებში. პირები, რომლებიც მოამზადებენ ხმაური რუკების მომზადებას საინჟინრო ან არქიტექტურაში, ან მეცნიერების ფაკულტეტზე დაამთავრებენ. გარდა ამისა, მათ უნდა ჰქონდეთ ექსპერტიზის დონე, განახორციელონ ეს კვლევები და გააკეთეს მსგავსი კვლევები ეროვნულ თუ საერთაშორისო პროექტებში და განიცდიან ხმაურის რუკების მომზადებას.

იმავდროულად, მრავალი სტანდარტი გამოიცა თურქეთის სტანდარტების ინსტიტუტის მიერ, რომელიც განიხილება ხმაურის რუკების მომზადებისას. მაგალითად, საწარმოების, მცენარეთა, სამუშაო ადგილების, სამუშაო შეხვედრებისა და სემინარების ხმაურისთვის გათვალისწინებულია ISO ISO 9613- ის, TS ISO 2, TS EN ISO 8297 და TS EN ISO 3744 სტანდარტები.