έπιπλα - ταπετσαρία με επικαλυμμένο έπιπλα ευφλεκτότητας - Μέρος 1 (για για καύση μη)

Έπιπλα - Ταπετσαρία Επικαλυμμένων Επίπλων - Μέρος 1 (Τσιγάρο Smoiling)
Έπιπλα - Ταπετσαρία Επικαλυμμένων Επίπλων - Μέρος 1 (Τσιγάρο Smoiling)

Ο σκοπός της παραγωγής εύφλεκτων υφασμάτων ή πυρίμαχων υφασμάτων είναι η καθυστέρηση της εξάπλωσης της καύσης ή της φωτιάς που θα συμβεί με κάποιο τρόπο. Τα υφάσματα αυτού του είδους είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά την ευφλεκτότητα των επίπλων που καλύπτονται με ταπετσαρία. Ένα τσιγάρο που παραμένει σε μια απρόσεκτη και καμένη κατάσταση στην ταπετσαρία καθισμάτων μπορεί εύκολα να ανάψει την ταπετσαρία καθισμάτων καθώς συνεχίζει να καίει. Εντούτοις, ένα ύφασμα ταπετσαρίας ικανό να αντέξει τη φωτιά ενός καύσιμου τσιγάρου μπορεί να αποτρέψει τον πιθανό κίνδυνο.

Τα εργαστήρια εξουσιοδοτούνται από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης σύμφωνα με τα πρότυπα των γενικών όρων για τις αρμοδιότητες των εργαστηρίων δοκιμών και βαθμονόμησης TS EN ISO / IEC 17025. Ως εκ τούτου, οι δοκιμές και οι αναφορές τους είναι γρήγορες, υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες.

Επιπλέον, τα εργαστήρια συμμορφώνονται με τα πρότυπα που δημοσιεύονται από τοπικούς και ξένους οργανισμούς στις μελέτες δοκιμών. Στα τεστ 1 (τσιγαρόχαρτα) των επικαλυμμένων επίπλων στο πλαίσιο των δοκιμών επίπλων, τα εργαστήρια βασίζονται επίσης στα ακόλουθα πρότυπα:

  • TS EN 1021-1 Έπιπλα - Αξιολόγηση της ευφλεκτότητας των επικαλυμμένων επίπλων - Μέρος 1: Τσιγάρο εσωτερικής καύσης πηγή καύσης
  • Έπιπλα ISO 8191-1 - Αξιολόγηση της αναφλεξιμότητας των επικαλυμμένων επίπλων - Μέρος 1: Πηγή πυρκαγιάς: Καύση τσιγάρου

Αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνουν μεθόδους δοκιμής για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως επιχρισμάτων ταπετσαριών και υλικών πληρώσεως που χρησιμοποιούνται για επικαλυμμένα έπιπλα όταν εκτίθενται σε ένα τσιγάρο που τσιγαρίζει. Αυτές οι μέθοδοι δοκιμής είναι κατάλληλες μόνο για την εκτίμηση της ευφλεκτότητας των υφασμάτων που χρησιμοποιούνται στην ταπετσαρία επίπλων.

 

Το παρόν πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας των εδράνων, των στρώσεων των στρώσεων και των επιπλωμένων βάσεων των στρώσεων όταν εκτίθενται σε φλόγα αερίου ως πηγή καύσης.