Ομοσπονδιακός μοτέρ οχήματα ασφάλεια πρότυπα εσωτερικό των υλικών ευφλεκτότητας

Ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας για μηχανοκίνητα οχήματα Εσωτερικά υλικά Αναφλεξιμότητα
Ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας για μηχανοκίνητα οχήματα Εσωτερικά υλικά Αναφλεξιμότητα

Το πρότυπο FMVSS 302, το οποίο είναι ένα από τα πρότυπα ασφαλείας των ομοσπονδιακών μηχανοκίνητων οχημάτων, καλύπτει τις απαιτήσεις πυρασφάλειας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην καμπίνα επιβατών των μηχανοκίνητων οχημάτων. Σκοπός αυτού του προτύπου είναι η πρόληψη των πυρκαγιών των οχημάτων, ιδίως των πυρκαγιών στο εσωτερικό του οχήματος από πηγές όπως ταιριάζει ή τσιγάρα με αποτέλεσμα θάνατο και τραυματισμό. Αυτό το πρότυπο ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα επιβατικά αυτοκίνητα πολλαπλών χρήσεων, τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Το πρότυπο FMVSS 302 από μόνο του υποστηρίζεται από πολλά πρότυπα. Εδώ είναι μερικά από αυτά:

  • SAE J369 Ευφλεκτότητα πολυμερών εσωτερικών υλικών - Οριζόντια μέθοδος δοκιμής
  • TL1010 Ευφλεκτότητα στο εσωτερικό του οχήματος
  • ISO 3795 Οδικά οχήματα και ελκυστήρες και μηχανήματα για τη γεωργία και τη δασοκομία - Προσδιορισμός της συμπεριφοράς καύσης εσωτερικών υλικών
  • DIN 75200 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς καύσης των εσωτερικών υλικών των οχημάτων με κινητήρα
  • 95 / 28 / ΕΚ Οδηγία για την πυροσβεστική δοκιμή των οχημάτων
  • UTAC 18-502 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς τήξης των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των οχημάτων με κινητήρα

Όλες αυτές οι δοκιμές αποσκοπούν κυρίως στον προσδιορισμό της οριζόντιας αντοχής καύσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως για παράδειγμα δάπεδα, καθίσματα, πλευρικά τοιχώματα και χωρίσματα ή η συμπεριφορά τήξης των υλικών που χρησιμοποιούνται στην οροφή ή ο κάθετος ρυθμός πυρόλυσης των κουρτινών που χρησιμοποιούνται σε τέτοια οχήματα.

Τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια διεξάγουν δοκιμές ευφλεκτότητας εσωτερικών υλικών στο πλαίσιο του προτύπου ασφαλείας ομοσπονδιακών οχημάτων ως μέρος των δοκιμών αντοχής στη φωτιά. Τα εργαστήρια συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών:

  • FMVSS 302 Ευφλεκτότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στα διαμερίσματα επιβατών των μηχανοκίνητων οχημάτων

Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αντοχής στη φωτιά των υφασμάτων που χρησιμοποιούνται στην καμπίνα επιβατών των μηχανοκίνητων οχημάτων. Εφαρμόζεται σε αυτοκίνητα, λεωφορεία, μικρά λεωφορεία και παρόμοια οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας και φορτηγά. Τα καθίσματα, οι πλάτες, τα μαξιλάρια, οι ζώνες ασφαλείας, τα προσκέφαλα, τα μπράτσα, τα αλεξήλια, τα πλαϊνά, τα καλύμματα δαπέδου, οι κουρτίνες και όλα τα παρόμοια υλικά στο όχημα πρέπει να περάσουν τη δοκιμή.