ευφλεκτότητας Benchmarks

Δοκιμές ευφλεκτότητας
Δοκιμές ευφλεκτότητας

Τα περισσότερα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι οργανικά. Ως εκ τούτου, η ιδιότητα καύσης είναι πολύ υψηλή. Δεδομένου ότι η εκβιομηχάνιση αναπτύσσεται ταχέως, οι περιοχές μαζικών οικισμών αναπτύσσονται και αυξάνεται η τεχνολογία, αυξάνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και σήμερα είναι αναπόφευκτο ότι τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έχουν ιδιότητες θέρμανσης και φλόγας.

Τα πυρίμαχα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αντοχής στη θερμότητα και την τριβή και δεν είναι τρομακτικά από πλευράς κόστους. Από την άποψη τόσο της ύφανσης όσο και της χρήσης, αυτά τα υφάσματα είναι άνετα και αξιόπιστα και ταυτόχρονα πολύ εύκολα εφαρμόσιμα.

Υψηλά ανθεκτικά στη θερμότητα πυρίμαχα υφάσματα χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες όπου η ασφάλεια πρέπει να διατηρείται στο υψηλότερο επίπεδο. Η ηλεκτρική μόνωση είναι πολύ καλή, δεν κρατάει πολύ σκόνη και υπάρχουν πολλοί τύποι ύφανσης.

Για αυτά τα υφάσματα που παράγονται με διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με τις περιοχές χρήσης τους, απαιτούνται πολύ διαφορετικές δοκιμές ευφλεκτότητας. Οι δοκιμές αυτές διεξάγονται στα αρμόδια εργαστήρια:

 • Έλεγχος επίπλων
  • Ευφλεκτότητα σύνθετων υλικών για καθίσματα
  • Αναφλεξιμότητα πηγών φλόγας σύνθετων υλικών για καθίσματα
 • έπιπλα
  • Αναφλεξιμότητα των επικαλυμμένων βάσεων κρεβατιών και στρώσεων - Μέρος 1 (Τσιγαρόχαρτο)
  • Αναφλεξιμότητα των επικαλυμμένων βάσεων κρεβατιών και στρώσεων - Μέρος 2 (ισοδύναμο Matchstick)
  • Αναφλεξιμότητα των επικαλυμμένων επίπλων - Μέρος 1 (Τσιγάρο καπνίσματος)
  • Ευφλεκτότητα των επικαλυμμένων επίπλων - Μέρος 2 (ισοδύναμο Matchstick)
 • Αξιολόγηση της ευφλεκτότητας των υλικών κλινοστρωμνής
  • Πηγή ανάφλεξης, για τσιγαρόγαλα
  • Πηγή ανάφλεξης, ισοδύναμη φλόγα
 • Προδιαγραφές για την αντίσταση στην ανάφλεξη των κρεβατιών, καναπέδων και κρεβατιών
 • Δοκιμή ευφλεκτότητας νυχτερινών ρούχων
 • Παιδικά ρούχα κρεβάτι καύση συμπεριφορά
 • Επιδόσεις καύσης υφασμάτων και συνδυασμών που χρησιμοποιούνται σε πιτζάμες και ρόμπες
 • Δοκιμή καύσης συνδυασμών υφασμάτων και υφασμάτων που χρησιμοποιούνται σε ρούχα για κρεβάτι
 • Κλωστοϋφαντουργία - Συμπεριφορά καύσης των νυχτικών
 • Δοκιμή ευφλεκτότητας των πηγών πρωτογενούς και δευτερογενούς ανάφλεξης και των εδράνων
 • Υφάσματα - Καύση έτοιμων υφασμάτων
 • Δοκιμή ευφλεκτότητας με μικρή εφαρμογή φλόγας σε κάθετα τοποθετημένα υφάσματα και συνδυασμούς υφασμάτων
 • Δοκιμή καύσης υφασμάτων ενδυμάτων
 • Δοκιμή καύσης σε υφάσματα ενδυμάτων και ενδυμάτων
 • Δοκιμάστε δείγματα σε κάθετη θέση,
  • Προσδιορισμός ιδιοτήτων ανάφλεξης
  • Μέτρηση των ιδιοτήτων διάδοσης της φλόγας
 • Προσδιορισμός της εξάπλωσης της φλόγας όταν χρησιμοποιείται μεγάλη πηγή καύσης σε σωματίδια δοκιμής τοποθετημένα σε κατακόρυφη θέση
 • Ιδιότητες καύσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων - Κουρτίνες - Σχέδιο ταξινόμησης
 • Απαιτήσεις καύσης για υφάσματα κουρτίνας, κουρτίνες και περσίδες παραθύρων
 • Αίθουσες κουρτίνες και κουρτίνες που καίουν ιδιοκτησία (μικρή φλόγα)
 • Αίθουσες κουρτίνες και κουρτίνες
 • Προσδιορισμός των επιπτώσεων μίας μικρής πηγής ανάφλεξης σε υφασμάτινα καλύμματα δαπέδων (μέθοδος θερμού μεταλλικού περικοχλίου)
 • Ταξινόμηση και αξιολόγηση των επενδύσεων δαπέδων από υφαντικές ύλες που ελέγχθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο BS 4790
 • Υφασμάτινα καλύμματα δαπέδου - Χαρακτηριστικό καύσης - Δοκιμή δισκίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Επιφανειακή καυσιμότητα χαλιών και χαλιών
 • Επιφανειακή καυσιμότητα μικρών χαλιών και χαλιών
 • Καμβάδες πάνες - χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς
 • Προστατευτική ενδυμασία
  • Προστασία από τη θερμότητα και τη φλόγα - Μέθοδος δοκιμής για διαβαθμισμένη φλόγα
  • Προστασία θερμότητας και φλόγας - Περιορισμένα υλικά και εξοπλισμό διασποράς φλόγας και ένδυσης
 • Προσδιορισμός της συμπεριφοράς καύσης εσωτερικών υλικών στα οχήματα με κινητήρα
 • Αναφλεξιμότητα εσωτερικών υλικών στα ομοσπονδιακά πρότυπα ασφάλειας οχημάτων
 • Οδικά οχήματα - Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα και ελκυστήρες - Συμπεριφορά καύσης εσωτερικών υλικών
 • Διάδοση της φλόγας από δείγματα που αναφλέγονται από οριζόντιες άκρες
 • Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 2
 • Αντοχή σε πυρκαγιά δομικών υλικών, δοκιμές πυροπροστασίας

Ορισμένα από τα πρότυπα αυτών των πειραμάτων είναι τα εξής.

TS EN 14115 Καύση θυρών κλωστοϋφαντουργίας, μεγάλες σκηνές και συναφή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη συμπεριφορά καύσης υλικών

Πυροσβεστικές δοκιμές σύμφωνα με τον κανονισμό ECE-R118 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΙΝΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΥΛΙΚΑ
BS 5857-1: 1979

ΚΑΥΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
BS 5852-2: 1982

Η ΚΑΥΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
BS 5852: 2006

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑ 1
BS EN 597-1: 1995
EN ISO 597-1: 1994
TS EN 597-1: 2001

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΦΘΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
BS EN 597-2: 1995
EN ISO 597-2: 1994
TS EN 597-2: 2001

ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΑ ΜΕΡΟΣ 1 (ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΠΝΟΥ)
BS EN 1021-1: 2006
EN 1021-1: 2006
TS EN 1021-1: 2006
ISO 8191-1: 1987

ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕΡΟΣ 2
BS EN 1021-2: 2006
EN 1021-2: 2006
TS EN 1021-2: 2006
ISO 8191-2: 1988

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ISO 12952-1: 2010
BS EN 12952-1: 2010
EN 12952-1: 2010
TS EN ISO 12952-1: 2010

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ευφλεκτότητας των υλικών ρουλεμάν
ISO 12952-2: 2010
BS EN 12952-2: 2010
EN 12952-2: 2010
TS EN ISO 12952-2: 2010

Προδιαγραφές για την αντοχή στην ανάφλεξη των στρωμάτων, διαμαντιών και βάσεων κρεβατιών
BS 7177: 1996

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΝΥΧΤΑ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: 1985

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ
BS EN 14878: 2007
ΕΝ 14878: 2007

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΑΜΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
BS 5722: 1984

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
BS 5722: 1991

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
CEN TC / 248

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΦΙΩΝ
BS 6807: 1986


ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
BS EN 1103: 2005
ΕΝ 1103: 2005
TS EN 1103: 2005

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΛΩΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
BS 5438: 1976

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΛΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΩΝΙΑ Ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
BS 5438: 1989

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
US CPCS CFR 16 ΜΕΡΟΣ 1610

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ASTM D 1230-94

Προσδιορισμός ιδιοτήτων ανάφλεξης πειραματικών δειγμάτων σε κατακόρυφη θέση
ISO 6940: 2004
BS EN ISO 6940: 2004
ΕΝ 6940: 2004
TS 5775 EN ISO 6940: 2004

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ
ISO 6941: 203
BS EN ISO 6941: 2003
EN ISO 6941: 2003
TS EN ISO 6941: 2003

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΦΡΟΥΜΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ
BS EN 13772: 2003
ΕΝ 13772: 2003
TS EN 13772: 2004

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
BS EN 13773: 2003
ΕΝ 13773: 2003
TS EN 13773: 2004

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΥΧΑ, ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
BS 5867-2: Τύπος 1980 A
BS 5867-2: Τύπος 1980 Β
BS 5867-2: 1980 TYPE C (πλυντήριο 50) για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το DHSS
BS 5867-2: 2008-ΤΥΠΟΣ Α
BS 5867-2: Τύπος 2008 Β
BS 5867-2: Τύπος 2008 C (Πλυντήριο 50)

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΙΚΡΗ ΦΛΟΓΑ)
BS EN 1001: 1996
ΕΝ 1001: 1995
TS EN 1001: 2003

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
BS EN 1102: 1996
ΕΝ 1102: 1995
TS EN 1102: 2003

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ)
BS 4790: 1987
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ BS 4790
BS 5287: 1988

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ-ΚΑΥΣΗΣ - ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΣΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ISO 6925: 1982
BS 6307: 1982
TS 5193: 1987

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
16 CFR 1630: 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΩΝ
16 CFR 1631: 2011

ΚΑΝΑΒΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ
TS 3596: 1981 ΤΜΗΜΑ 2.3.7

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
BS EN ISO 15025: 2002
EN ISO 15025: 2002
ISO 15025: 2000
TS EN ISO 15025: 2006

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΑΣΗ
EN 5321994
BS EN 532: 1995
TS EN 532: 1996

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΝ 533: 1997
BS EN 533: 1997
TS EN 533: 2002

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ISO 14116: 2008
BS EN ISO 14116: 2008
EN ISO 14116.2008
TS EN ISO 14116: 2010

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
DIN 75200: 1980

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αναφλεξιμότητα εσωτερικών υλικών
FMVSS 302

ΟΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ISO 3795: 1989
TS ISO 3795: 1999

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
TS 6346: 1989
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΜΕΡΟΣ 2
BS EN 72-2
EL-71 2
TS EN 72-2

TS EN ISO 1182
Απάντηση των δομικών προϊόντων στις δοκιμές πυρκαγιάς - Δοκιμή ευφλεκτότητας

TS 1913 EN ISO 1716
Δοκιμές πυρασφάλειας των δομικών προϊόντων - Προσδιορισμός της θερμότητας της καύσης

TS 13823
Δοκιμές πυρκαγιάς για δομικά προϊόντα -Με ένα μόνο στοιχείο καύσης που εκτίθεται σε θερμική επίδραση -Πρότυπα προϊόντα εκτός των πλακών

TS EN ISO 11925-2
Δομικά υλικά - Δοκιμές αντοχής στη φωτιά - Αναφλεξιμότητα κατά την άμεση έκθεση στη φλόγα - Μέρος 2: Δοκιμή με μία μόνο πηγή φλόγας

DIN 4102
Δομικά υλικά πυρίμαχων δοκιμών

TB 129, CPSC CFR 1632, CPSC CFR 1633 Δοκιμές πυρκαγιάς σε στρώματα

16 CFR 1630 Πρότυπο για αναφλεξιμότητα επιφάνειας χαλιών και χαλιών
16 CFR 1631 Πρότυπο για Μικρές Χαλί και Χαλί Πυρασφάλεια
Καναδικός πίνακας γενικών προτύπων CGSB 4-GP-155 (1974), Πρότυπο ευφλεκτότητας για μαλακό δάπεδο - Σχέδια δειγματοληψίας
Καναδικός πίνακας γενικών προτύπων CGSB 4-GP-2 (1971), Καναδάς Πρότυπες μέθοδοι δοκιμών κλωστοϋφαντουργίας Μέθοδος 30.2, μέθοδος επιβραδυντικής φλόγας σε υφασμάτινα δάπεδα.

Δοκιμή πυρκαγιάς NF P92-501 (M Rating) - Γαλλικό πρότυπο
NF P92-502 Δοκιμές αντίδρασης πυρκαγιάς δομικών υλικών. Δοκιμή φλόγας αλκοόλης για εύκαμπτα υλικά μικρότερο ή ίσο με πάχος 5 mm.
NF P92-503 Δοκιμή πυρκαγιάς δομικών υλικών (βαθμολογία M) MI M1 M2 M3 M4
NF P92-504 Δοκιμή πυρκαγιάς σε δομικό υλικό - Ταχύτητα διάδοσης της φλόγας
NF P92-505 Δοκιμή πυρκαγιάς σε δομικά υλικά - Δοκιμή σταγόνας
NF P92-506 Πυροπροστασία - Δομικά υλικά - Ανταπόκριση στις δοκιμές πυρκαγιάς - Δοκιμή ακτινωτού πάνελ για δάπεδα
NF P92-507 Πυροπροστασία - Κτίριο - Οικοδομικά υλικά - Εξόδους πυρκαγιάς

TS EN 13501-1 + A1
Προϊόντα δομικών κατασκευών και δομικά στοιχεία, τμήμα ταξινόμησης πυρκαγιάς 1: Ταξινόμηση με χρήση δεδομένων από δοκιμές συμπεριφοράς κατά της πυρκαγιάς

TS EN 13501-2 + A1
Οικοδομικά προϊόντα και κατασκευαστικά στοιχεία - Ταξινόμηση κατά πυρκαγιάς - Μέρος 2: Ταξινόμηση με τη χρήση δεδομένων από δοκιμές αντοχής στη φωτιά (εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις εξαερισμού)

TS EN 13501-3 + A1
Οικοδομικά προϊόντα και κατασκευαστικά στοιχεία - Κατάταξη πυρκαγιάς - Μέρος 3: Ταξινόμηση με τη χρήση στοιχείων που λαμβάνονται από δοκιμές αντοχής στη φωτιά σε προϊόντα και στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων: Αεραγωγοί και πυροσβεστήρες

TS EN 13501-4
Οικοδομικά προϊόντα και κατασκευαστικά στοιχεία - Κατάταξη πυρκαγιάς - Μέρος 4: Ταξινόμηση με τη χρήση δεδομένων από δοκιμές πυρασφάλειας σε στοιχεία συστημάτων ελέγχου καπνού

TS EN 13501-5: 2016
Προϊόντα δομικών κατασκευών και δομικά στοιχεία - Κατάταξη πυρκαγιάς - Μέρος 5: Ταξινόμηση με χρήση δεδομένων που λαμβάνονται από δοκιμές έκθεσης σε εξωτερικές πυρκαγιές

TS EN 13501-6
Κατασκευαστικά προϊόντα και κατασκευαστικά στοιχεία - Κατάταξη πυρκαγιάς - Μέρος 6: Ταξινόμηση με χρήση δεδομένων από τις αντιδράσεις των δοκιμών πυρκαγιάς σε ηλεκτρικά καλώδια